Olsztyn: Wrześniowe dyżury telefoniczne z ekspertami Oddziału ZUS

Olsztyn: Wrześniowe dyżury telefoniczne z ekspertami Oddziału ZUS
Fot. mat. prasowe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie zaprasza do udziału w dyżurach telefonicznych. Tematyka dyżurów będzie różnorodna. W dniach 7, 21, 22 i 23 września dyżury będą poświęcone  osobom z niepełnosprawnościami.

  • 5.09.2022, w godz. 9.00-11.00, pod numerem telefonu 89 624 76 41. Tematem dyżuru będą „Zasady ustalania kapitału początkowego”
  • 5.09.2022, w godz. 8.00-10.00, pod numerem telefonu 89 762 08 22 wew. 142. Tematem dyżuru będzie „Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów tzw. 14 emerytura”
  • 7.09.2022, w godz. 8.00-9.00, pod numerem telefonu 87 615 01 02. Tematem dyżuru będą „Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy”
  • 7.09.2022, w godz. 9.00-11.00, pod numerem telefonu 87 629 12 32. Tematem dyżuru będą „Świadczenia dla osób niepełnosprawnych. Renta z tytułu niezdolności do pracy, renta socjalna, świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji”
  • 8.09.2022, w godz. 9.00-11.00, pod numerem telefonu  89 624 76 43. Tematem dyżuru będą „Program dobry start 300+”
  • 20.09.2022, w godz. 10.00-12.00, pod numerem telefonu 89 521 21 88. Tematem dyżuru będą „Projekty edukacyjne  ZUS”
  • 21.09.2022, w godz.9.00-11.00, pod numerem telefonu 89 624 76 41. Tematem dyżuru będzie „Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS”
  • 22.09.2022, w godz.9.00-11.00, pod numerem telefonu  87 428 71 97 wew. 115. Tematem dyżuru będą „Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS”
  • 23.09.2022, w godz.9.00-11.00, pod numerem telefonu 87 629 12 32. Tematem dyżuru będzie „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – obowiązki wobec ZUS”
  • 27.09.2022, w godz. 9.00-11.00, pod numerem telefonu  89 624 76 41. Tematem dyżuru będzie „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy”

Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu z ekspertami. Wszystkie informacje odnośnie dyżurów są zamieszczone na stronie internetowej https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium.

Osoby chętne do skorzystania z porad ekspertów zachęcamy do bieżącego śledzenia informacji w zakładce szkolenia i wydarzenia zamieszczonej na stronie ZUS.

Print Friendly, PDF & Email