Raport ZUS: Sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest stabilna

Raport ZUS: Sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest stabilna
Fot. ZUS

Sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest stabilna i prognozy ZUS wskazują, że najbliższych latach nadal tak pozostanie.Poziom pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych w 2023 r. osiągnął poziom 83,6 proc. – po rekordowym 2022 r., był to drugi najlepszy wynik od początku reformy systemu emerytalnego w 1999 rokuwskazuje członek zarządu ZUS Paweł Jaroszek.

Eksperci ZUS przygotowali opracowanie, w którym podsumowali sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2023 r. Z raportu wynika, że sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest stabilna i prognozy ZUS wskazują, że najbliższych latach nadal tak pozostanie.

– Stabilna sytuacja na rynku pracy przełożyła się na dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Poziom pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych w 2023 r. osiągnął poziom 83,6 proc. – po rekordowym 2022 r. był to drugi najlepszy wynik od początku reformy systemu emerytalnego w 1999 roku. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku ZUS zrezygnował z dotacji do FUS na łączną kwotę 13 mld zł (w ujęciu kasowym). Dotacja z budżetu państwa wyniosła niecałe 51,7 mld zł – komentuje członek zarządu ZUS Paweł Jaroszek.

– W ubiegłym roku nadal wzrastała liczba ubezpieczonych cudzoziemców. Obecnie jest ich już ponad 1,1 mln. Największą grupę stanowią obywatele: Ukrainy i Białorusi – dodaje przedstawiciel ZUS.

Największą ich pozycją były transfery na rzecz ludności w kwocie 352,1 mld zł, obejmujące świadczenia emerytalno-rentowe oraz pozostałe świadczenia. Wydatki na emerytury i renty finansowane z FUS wyniosły 319,5 mld zł, tj. o 18,6% więcej niż przed rokiem.

Przeciętna wypłata emerytury i renty w 2023 r. wyniosła 3269,49 zł  i była wyższa od wypłacanej w poprzednim roku o 17,2%. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość świadczeń było ich zwiększenie z tytułu waloryzacji wskaźnikiem 114,8%, przy czym nie mniej niż o 250 zł. Miesięczny skutek waloryzacji emerytur i rent wypłacanych z FUS wyniósł 3 445,7 mln zł.

Z raportu ZUS wynika, że liczba ubezpieczonych w ZUS na koniec 2023 r. wyniosła ponad 16 262,5 tys. (w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych) i była o 10,5 tys. mniejsza niż rok wcześniej. Najliczniejszą grupę ubezpieczonych stanowili pracownicy (71,5%), a w dalszej kolejności osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące (10,8%) oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej (8,3%).

W ogólnej liczbie ubezpieczonych 6,9% osób posiadało obywatelstwo inne niż polskie. Na koniec 2023 r. w ZUS było zarejestrowanych ponad 1 127,7 tys. obcokrajowców, co oznacza wzrost o 6,1% w stosunku do stanu na koniec 2022 r. W liczbie tej 59,1% osób było pracownikami, 36,5% wykonywało pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej, a pozostali byli objęci innymi formami zatrudnienia.

– Najliczniejszą grupą obcokrajowców od wielu lat są obywatele Ukrainy. Na koniec 2023 r. stanowili oni 67,3% wszystkich obcokrajowców zarejestrowanych w ZUS oraz 4,7% wszystkich ubezpieczonych, a ich liczba wyniosła 759,4 tys., tj. o 1,8% więcej niż na koniec 2022 r. – wyjaśnia Anna Grabowska regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim.

– Kolejną dużą grupą obcokrajowców są obywatele Białorusi. Na koniec 2023 r. w ZUS było zarejestrowanych 129,4 tys. osób z Białorusi i stanowili oni 11,5% wszystkich ubezpieczonych cudzoziemców. Liczba zarejestrowanych w ZUS obywateli Białorusi wzrosła o 19,7% w stosunku do stanu na koniec 2022 r. – dodaje rzeczniczka.

Print Friendly, PDF & Email