Niepełnosprawność nie może być przeszkodą w realizacji marzeń

Niepełnosprawność nie może być przeszkodą w realizacji marzeń
Fot. nadesłane

Mieszkania treningowe w Koninie szansą na większą samodzielność osób z niepełnosprawnością z całej Polski. Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej z Konina stworzyła Kompleksowy Program Aktywizujący osoby po urazie rdzenia kręgowego (URK) oraz po amputacjach i z innymi niepełnosprawnościami narządu ruchu. W mieszkaniach treningowych uczestnicy uczą się jak żyć sprawniej mimo własnych ograniczeń. Projekt jest współfinansowany z Funduszy PFRON i 1% podatku.

Mieszkania treningowe są w pełni przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Mogą tu przyjechać osoby pełnoletnie, które chcą poprawić swoje umiejętności życiowe. Pobyt jest bezpłatny, trwa 12 lub 15 tygodni. Uczestnicy przeprowadzają się do Konina i realizują Program obejmujący treningi aktywności, m.in.:

– podczas zajęć funkcjonalnej rehabilitacji adaptacyjnej uczestnicy wzmacniają swoje ciało poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia (np. ćwiczenia stabilizacyjne i równoważne, pionizację czynną i bierną),

– zajęcia sportowe są dopasowane do możliwości uczestników, m.in.: koszykówka na wózkach, szermierka, tenis stołowy, rugby na wózkach, boccia,

– podczas zajęć treningu funkcjonalnego uczestnicy poznają ćwiczenia, które będą mogli wykonywać samodzielnie, aby ułatwić sobie codzienne funkcjonowanie,

– zajęcia aktywnej rehabilitacji to m.in. nauka bezpiecznego poruszania się wózkiem, przesiadania się i pokonywania przeszkód, aby zyskać większą niezależność w życiu,

– pływanie terapeutyczne z wykorzystaniem koncepcji Halliwick pozwoli na readaptację w wodzie, naturalną pionizację, a także naukę i doskonalenie pływania.

Oprócz treningów aktywności uczestnicy będą mogli skupić się na celach życiowych i zawodowych i zadbać o swój wizerunek.

Jest też możliwość zrobienia prawa jazdy i przystosowania auta do potrzeb uczestnika.

Program pobytu jest układany indywidualnie dla każdego uczestnika i monitorowany przez zespół, w którego skład wchodzą: psycholog, coach oraz inni specjaliści w zależności od potrzeb (fizjoterapeuta, logopeda, prawnik, pracownik socjalny, seksuolog) i asystenci.

Uczestnik nie musi być w pełni samodzielny, aby przyjechać do mieszkań treningowych. Fundacja dysponuje wykwalifikowaną kadrą asystentów, którzy pomogą uczestnikom opanować sztukę ubierania się, pokonywania barier, a także innych czynności, które obecnie wymagają wsparcia drugiej osoby. Wszystko po to, aby maksymalnie wykorzystać swoje możliwości, usprawnić się w codziennym funkcjonowaniu i być bardziej niezależnym.

Jak się zgłosić do mieszkań treningowych?

Wskazówki znajdują na stronie internetowej Fundacji Podaj Dalej

Dodatkowych informacji udziela:

Iwona Grześkowiak z Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ,

tel. 515 606 508,

e –  mail:iwona.grzeskowiak@podajdalej.org.pl

Print Friendly, PDF & Email