Park Samodzielności w Osadzie Janaszkowo

Park Samodzielności w Osadzie Janaszkowo

9 maja uroczyście otwarto Park Samodzielności. W Osadzie Janaszkowo (Wąsosze, gmina Ślesin) na wyrównanym gruncie stanęły urządzenia, które imitują przeszkody – krawężniki, schody, nierówności. Z podobnymi barierami w codziennym życiu spotykają się osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.