Łódź z dofinansowaniem od PFRON

Łódź z dofinansowaniem od PFRON
Fot. Pixabay

PFRON przyznał dofinansowanie dla Miasta Łodzi w wysokości 670 tyś. złotych na realizację zadań aktywizujących zawodowo osoby z niepełnosprawnościami zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

W siedzibie Oddziału Łódzkiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawarto pierwszą umowę pomiędzy Funduszem a Miastem Łódź w ramach tegorocznej edycji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze G.

W bieżącym roku o taką formę wsparcia z regionu łódzkiego wystąpiło 6 jednostek samorządowych, które otrzymają dodatkowo środki na wsparcie aktywizacji zawodowej. Łącznie na ten cel przeznaczono w regionie 1 mln 202 tyś złotych.

W ramach Projektu „Aktywni i samodzielni” wsparciem zostanie objętych 10 osób z niepełnosprawnością zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi. Środki zostaną przeznaczone między innymi na szkolenia, staże, rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także na wsparcie dla pracodawców którzy zatrudnią osoby z niepełnosprawnością na wyposażenie czy też przystosowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, a także na inne instrumenty rynku pracy określone w ustawie o rehabilitacji.

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych stanowi jeden z kluczowych elementów rehabilitacji społecznej. Zapobiega wykluczeniu społecznemu, poprzez nabycie nowych umiejętności oraz integracji ze społeczeństwem. Sam fakt bycia osobą pracującą i zarabiającą odgrywa w życiu osoby z niepełnosprawnością bardzo ważną rolę w procesie integracji ze społeczeństwem.

Print Friendly, PDF & Email