Łączy nas turystyka

Łączy nas turystyka
Fot. pixabay.com

Tak brzmi tytuł nowego konkursu, ogłoszonego przez zarząd województwa warmińsko-mazurskiego. Gminy mogą zdobyć dotację na modernizację czy doposażenie ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

– Realizujemy wielki program rozwoju turystyki z troską o środowisko i z zastosowaniem nowoczesnych technologii, w wyniku którego na Warmii i Mazurach systematycznie powstają nowe inwestycje – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Czasem jednak wystarczą drobne rzeczy, jak rozkład jazdy, tablica informacyjna, wiata czy wieża widkowa i to jest konkurs na takie przedsięwzięcia.

Do podziału jest 150 tys. zł. Każda gmina może złożyć jeden wniosek. Pomoc finansowa zostanie przyznana na zadania, które zostaną zrealizowane do końca 2019 roku. Wkrótce szczegóły na stronie www.warmia.mazury.pl

Print Friendly, PDF & Email