Kary za niezarejestrowanie pojazdu. Nowe przepisy od 1 stycznia

Kary za niezarejestrowanie pojazdu. Nowe przepisy od 1 stycznia
Fot. Pixabay

Nawet 1000 zł kary dla właścicieli pojazdów, którzy w wymaganym terminie 30 dni nie zgłoszą sprzedaży lub zakupu pojazdu oraz nie zarejestrują pojazdu sprowadzonego z zagranicy, zakładają zmiany w przepisach, które wejdą w życie już od 1 stycznia. Wynikają one z nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, przygotowanej przez Ministerstwo Środowiska.

Przepisy o karach będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r., czyli dotyczyć będą tylko osób lub firm, które kupiły bądź kupią pojazd po 31 grudnia 2019 r. Transakcje dokonane wcześniej niż 30 dni przed datą wejścia w życie przepisów o karaniu nie będą sprawdzane.

Co będzie podlegać karze?

1. Niezgłoszenie zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju w ciągu 30 dni od daty sprzedaży.

Każdy, kto sprzeda pojazd zarejestrowany w kraju, ma obowiązek przyjść do swojego (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania) wydziału komunikacji i tam zgłosić sprzedaż pojazdu. Do zgłoszenia trzeba dołączyć dokument potwierdzający sprzedaż (umowa, faktura, darowizna itp.).

Zgłosić sprzedaż powinny również te osoby (firmy), które są pośrednikami, tzn. kupiły pojazd, nie zarejestrowały na siebie i sprzedają kolejnemu nabywcy. Zgłoszenie zbycia obejmuje także przedsiębiorców prowadzących handel pojazdami używanymi. Jeżeli przedsiębiorca sprzeda klientowi samochód, który jest jego własnością, musi powiadomić o tym właściwy wydział komunikacji w ciągu 30 dni.

2. Niezgłoszenie nabycia pojazdu zarejestrowanego w kraju w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Podobnie jak przy sprzedaży, każdy kto kupi pojazd zarejestrowany w kraju, ma obowiązek przyjść do swojego (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, a nie rejestracji pojazdu) wydziału komunikacji i zgłosić kupno pojazdu.

Zgłoszenie kupna powinno się wiązać z rejestracją pojazdu na nowego właściciela, ale w sytuacji kiedy z różnych powodów nie można w ciągu 30 dni od daty zakupu zarejestrować pojazdu na siebie (np. zakupiony pojazd jest uszkodzony i nie ma ważnych badań technicznych), żeby uniknąć kary wystarczy tylko zgłosić zakup pojazdu. Obecnie w Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad przygotowaniem formularza takiego zgłoszenia, który będzie określał, jakie dane należy podać w zgłoszeniu i jakie dokumenty dołączyć do zgłoszenia.

Zgłoszenie nabycia pojazdu dotyczy również tych osób, bądź firm, które są pośrednikami. Zatem jeśli ktoś kupił pojazd, nie zarejestrował go na siebie i sprzedał kolejnemu nabywcy, to powinien zgłosić do wydziału komunikacji dwa zdarzenia – fakt zakupu pojazdu (w ciągu 30 dni od daty zakupu) i fakt sprzedaży tego pojazdu kolejnemu nabywcy (w ciągu 30 dni od daty sprzedaży). Jeśli tego nie zrobi, podlega podwójnej karze: za niezgłoszenie nabycia i zbycia pojazdu. Zgłoszenie nabycia dotyczy także przedsiębiorców prowadzących handel pojazdami używanymi w sytuacji, gdy kupią od klienta pojazd. Natomiast obowiązku zgłaszania nie mają ci przedsiębiorcy, którzy przyjmą pojazd do komisu, na podstawie umowy komisowej (taki dokument nie przenosi prawa własności).

3. Niezarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia do kraju.

Aby właściciel nie zapłacił kary, musi zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE, w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia do kraju. Termin ten jest liczony łącznie i dotyczy wszystkich kolejnych nabywców. Do przepisów o rejestracji wprowadzona zostanie definicja daty sprowadzenia, będzie do ten dzień, w którym pojazd zakupiony na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej dotarł do oznaczonego miejsca przeznaczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tak więc data sprowadzenia będzie datą ustalaną na podstawie deklaracji sprowadzającego.

Jeśli osoba (firma), która sprowadziła pojazd z terytorium państwa członkowskiego UE, nie rejestruje go na siebie tylko sprzedaje w kraju kolejnemu nabywcy, to od 1 stycznia 2020 r. będzie mieć obowiązek wpisania do dokumentu sprzedaży datę sprowadzenia tego pojazdu z zagranicy. Jeśli takiej informacji nie będzie na dokumencie przenoszącym własność pojazdu, sprowadzający powinien przekazać nabywcy odrębne oświadczenie o dacie sprowadzenia. Data sprowadzenia pojazdu będzie wpisywana do wniosku o rejestrację i każdy kto był właścicielem pojazdu i nie zarejestrował go w ciągu 30 dni od daty sprowadzenia będzie podlegał karze. Obowiązek rejestracji pojazdów sprowadzonych z terytorium państwa członkowskiego UE w ciągu 30 dni dotyczy również przedsiębiorców prowadzących handel pojazdami używanymi.

Przykład:

Przedsiębiorca prowadzący komis samochodowy kupił za granicą (w państwie członkowskim) samochód osobowy, sprowadził go do kraju (data sprowadzenia to data, kiedy pojazd pojawił się na placu w komisie), a następnie nie rejestrując go na swoją firmę sprzedał ten samochód po upływie 40 dni od daty sprowadzenia. Nabywca na drugi dzień po kupnie pojazdu zarejestrował pojazd na siebie. W takim przypadku ukarani zostaną zarówno właściciel komisu, jak również ten, który kupił ten pojazd, bo oboje byli właścicielami tego pojazdu i nie zarejestrowali go w terminie 30 dni od daty sprowadzenia (nie od zakupu).

Źródło: krakow.pl
Fot. pixabay.com
Print Friendly, PDF & Email