Gdynia: Jak zostać członkiem komisji wyborczej i pracować przy wyborach samorządowych 2024?

Gdynia: Jak zostać członkiem komisji wyborczej i pracować przy wyborach samorządowych 2024?
Fot. Mateusz Misztal

Rok 2024 to rok wyborczy. Wiosną wybieramy swoich przedstawicieli na szczeblu samorządowym. Wiele osób zastanawia się, jak zostać członkiem komisji wyborczej? Podpowiadamy, co wiemy, ile wynosi dieta, co mówią przepisy. 

Wybory samorządowe to wielki święto lokalnej demokracji. Podczas nich wybieramy przedstawicieli organów jednostek samorządu terytorialnego, czyli rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, a także prezydentów, burmistrzów miast oraz wójtów. Od tego, na kogo zagłosujemy i jak zagłosujemy oraz od tego, czy w ogóle oddamy głos, będzie zależeć to, jak przez najbliższe cztery lata będzie wyglądać  nasza mała ojczyzna. 

Obecna kadencja samorządów rekordowo długa 

Ostatnie wybory samorządowe odbyły się pod koniec drugiej dekady XXI wieku, w październiku 2018 roku. Poprzedni parlament zmienił długość kadencji samorządów z dotychczasowych 4 na 5 lat. Według kalendarza wyborczego kolejne głosowanie w wyborach samorządowych miało mieć miejsce jesienią ub. roku. Z powodu przypadających w tym okresie wyborów parlamentarnych poprzedni rząd podjął decyzję o zmianie terminu wyborów samorządowych. Po co? Terminy obu wyborów nakładałyby się na siebie. Tym sposobem kadencje samorządów, wybranych w 2018 roku, zostały wydłużone do 30 kwietnia 2024 roku. 

Pierwsza tura 7 kwietnia, druga – 21 kwietnia 

Termin tegorocznych wyborów samorządowych został już ustalony. Do urn wyborczych pójdziemy w niedzielę, 7 kwietnia. W przypadku drugiej tury – również w niedzielę, 21 kwietnia. 

Termin tegorocznych wyborów samorządowych został już ustalony. Do urn wyborczych pójdziemy w niedzielę, 7 kwietnia. W przypadku drugiej tury – również w niedzielę, 21 kwietnia. 

Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej? 

Wiele osób pracuje w komisjach wyborczych przy okazji każdych wyborów. To nie tylko praca na rzecz lokalnej demokracji, ale również odpowiednia gratyfikacja finansowa. Podczas wyborów samorządowych zryczałtowana dieta członka obwodowej komisji wyborczej wyniesie:

  • 900 zł dla przewodniczącego, 
  • 800 zł dla zastępcy przewodniczącego, 
  • 700 zł dla członka komisji. 

Jeśli w wyborach organu wykonawczego gminy (w naszym wypadku prezydenta miasta), przeprowadzane będzie ponowne głosowanie, członkom obwodowych komisji wyborczych przysługują w związku z tym głosowaniem zryczałtowane diety w połowie wyżej wymienionych wysokości. 

Jak zatem zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej podczas wyborów samorządowych w Gdyni? 

Regulują to przepisy Kodeksu wyborczego. Zgodnie z art. 182 § 2 ustawy Kodeks wyborczy to komisarz wyborczy powołuje członków komisji spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych albo upoważnione przez nich osoby. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji przez komitety wyborcze musi być dokonane najpóźniej do 8 marca 2024 roku w godzinach pracy Urzędu Miasta Gdyni, tzn. do godz. 16.00, w pokoju 215 (pełnomocników komitetów wyborczych zachęcamy do wcześniejszego telefonicznego umówienia pod nr 58 66 88 611). 

Szczególnie ważne jest, by zwrócić uwagę na wymagania zawarte w uchwale nr 26/2024 Państwowej Komisji Wyborczej, dostępnej na stronie PKW oraz w BIP Urzędu Miasta Gdyni w zakładce Wybory, dotyczące formularza zgłoszenia – chodzi o staranne, czytelne i pełne podawanie niezbędnych danych.

Osoba będąca kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej musi spełnić szereg warunków, musi wyrazić na to zgodę, a ponadto:
1) musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia, 
2) może zostać zgłoszona do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkuje.

Pozostałe wymagania określają przepisy § 4 ust.1-3 uchwały nr 26/2024 i Kodeksu wyborczego. Przepisy § 4 ust.4 ww. uchwały i Kodeksu wyborczego określają jednoznacznie, kto nie może być członkiem obwodowej komisji wyborczej 

Uwaga! Zgłoszenia należy złożyć w oryginale osobiście/pocztą lub za pośrednictwem platformy e-PUAP opatrzone podpisem profilu zaufanego/kwalifikowanym (kserokopie/skany itp. nie zostaną uwzględnione). Należy pamiętać o podaniu w zgłoszeniu numeru obwodowej komisji wyborczej w Gdyni. 

Termin składania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych? Do 8 marca 2024 roku.

Print Friendly, PDF & Email