Gdynia: Dyrektor MOPS rozpoczyna emeryturę

Gdynia: Dyrektor MOPS rozpoczyna emeryturę
Fot. Paweł Kukla

Po niemal trzydziestu latach pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni na emeryturę przechodzi dyrektorka tej placówki – Mirosława Jezior. Przez lata z sukcesami budowała tę instytucję, będąc współautorką wielu systemowych gdyńskich rozwiązań z zakresu pomocy osobom potrzebującym, m.in. w obszarze wsparcia osób bezdomnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie czy organizacji nowoczesnego systemu rodzinnej pieczy zastępczej.

We wtorek, 23 lutego odbyło się spotkanie, podczas którego prezydent Gdyni Wojciech Szczurek wraz z całym prezydenckim kolegium uroczyście podziękowali dyrektorce Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za wieloletnie zaangażowanie i oddanie na rzecz gdyńskiej społeczności.

– Za ten uśmiech, za wrażliwość, za zdolność do kooperacji ze wszystkimi instytucjami miasta – bardzo dziękujemy. Przed Panią czas, w którym można zacząć snuć plany skupione na sobie samym, na odpoczynku. Ale wierzę, że kawałek Pani serca pozostanie z MOPS-em i z gdyńskim samorządem. Bardzo serdecznie dziękujemy – mówił podczas spotkania Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Mirosława Jezior jest pedagogiem specjalnym i organizatorką pomocy społecznej. Z pomocą społeczną związana od 1981 roku. W gdyńskim systemie pomocy pracowała przez 28 lat. W tym czasie przyczyniła się do rozwoju wielu systemowych gdyńskich rozwiązań z zakresu pomocy osobom potrzebującym, m.in. w obszarze wsparcia osób bezdomnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie czy organizacji nowoczesnego systemu rodzinnej pieczy zastępczej. Była również jedną z głównych inicjatorek powstania Gdyńskiego Centrum Diagnozy i Terapii FASD – pierwszej tego typu placówki w Polsce finansowanej przez samorząd.

Od 1993 do 1996 roku była kierowniczką Ośrodka Adaptacyjnego w Gdyni, a w latach 1996-2003 zastępcą dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. W 2004 roku została dyrektorką Domu Pomocy Społecznej w Gdyni. Funkcję tę pełniła do 2006 roku. Od 2007 roku była dyrektorką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP oraz brązowym medalem „Za zasługi dla policji” przez Ministra Spraw Wewnętrznych. To dwukrotna laureatka „Srebrnego drzewka” – nagrody marszałka województwa pomorskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. Była również wieloletnią przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członkinią Pomorskiej Rady Ekspertów ds. Uzależnień przy Marszałku Województwa Pomorskiego, a także członkinią VII kadencji Rady Polityki Społecznej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Print Friendly, PDF & Email