ECUS zastąpi MOPS

ECUS zastąpi MOPS
Fot. Mateusz Misztal / arch. redakcji

Elbląg otrzymał z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej niemal 2,5 miliona złotych. Jest jednym z dwóch miast na prawach powiatu w Polsce, które wygrało konkurs ogłoszony przez MRiPS w grudniu 2019 roku na utworzenie Centrum Usług Społecznych.

5 sierpnia minionego roku w Elblągu uroczyście podpisano umowę między ministerstwem rodziny a miastem na utworzenie ECUS. Uczestniczyli w nim minister Marlena Maląg i wiceprezydent Janusz Nowak.

Dziś ogłoszono, że miasto otrzymało 100% finansowania wspomnianego projektu.

– Bardzo się cieszę, bo w grupie miast na prawach powiatu do finału doszły dwa samorządy i otrzymaliśmy jako gmina Miasta Elbląg 96 punktów i 2,5 miliona złotych na utworzenie Elbląskiego Centrum Usług Społecznych. Chcę powiedzieć, że otrzymaliśmy 100% dofinansowania na realizację ECUS – poinformował dziś prezydent Witold Wróblewski. Jak dodał, plany są takie, by Centrum rozpoczęło swoją działalność 1 lipca tego roku.

ECUS zastąpi MOPS

Działania przygotowawcze zmierzające do utworzenia Centrum rozpoczęły się po otrzymaniu 890 tysięcy złotych z ówczesnego Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej) na utworzenie nowoczesnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

To właśnie na bazie tego miejsca zostanie utworzone Elbląskie Centrum Usług Społecznych, a funkcjonujący w tym miejscu MOPS przestanie istnieć – jego zadania przejmie wspomniany ECUS. Jak podkreślano podczas dzisiejszej konferencji prasowej, wszyscy dotychczasowi pracownicy MOPS od 1 lipca staną się pracownikami ECUS. Dodatkowo zatrudnionych zostanie czterech dodatkowych pracowników – specjalistów.

Wskazano dziś jednocześnie, że ECUS ma być miejscem służącym wszystkim mieszkańcom, a nie jak dotychczas tylko tym, potrzebującym wsparcia materialnego. Miejsce to ma skupiać różne rodzaje pomocy. Realizowane w nim będą usługi obejmujące takie dziedziny jak: wsparcie rodziny, zdrowie, wsparcie osób z niepełnosprawnościami, wsparcie osób starszych, opieka nad dziećmi do lat 3, aktywizacja zawodową, mieszkalnictwo chronione i mieszkalnictwo wspomagane.

Jakie korzyści dla mieszkańców?

Elbląskie Centrum Usług Społecznych ma mieć ofertę usług społecznych dla ogółu mieszkańców miasta. Ponadto, jak zaznaczono podczas dzisiejszej konferencji prasowej, dzięki planowanym zmianom dojdzie do konsolidacji usług społecznych, które do tej pory były rozproszone. ECUS ma również dać nowe możliwości do pracy socjalnej i pracy środowiskowej, ukierunkowanej na rozwój działań samopomocowych, wolontariackich i sąsiedzkich.

Przekazano również, że realizowane będą programy usług społecznych przygotowane wspólnie z przedstawicielami społeczności lokalnej, które poddane zostaną wcześniej konsultacjom społecznym.

Jak wskazano, ECUS poszerzy także współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej.

W Centrum powstaną trzy piony: pomocy specjalistycznej; usług społecznych; świadczeń socjalnych. Miejsce to będzie przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Print Friendly, PDF & Email