Rok pełen pasji w SOSW nr 2

Rok pełen pasji w SOSW nr 2

Codzienna praca i zaangażowanie, niecodzienne wyjazdy, wyjątkowe projekty i działania, które sprawiają, że dzieci wraz z uśmiechem wynoszą ze szkoły wiedzę i wartości – 2018 rok w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym numer 2 obfitował w wydarzenia.

– Gdy zastanawiałam się, jak w kilku słowach streścić rok 2018, za idealne uznałam słowa Andrzeja Wajdy: „Szczęśliwe dni są wtedy, kiedy możemy spotkać na swojej drodze ludzi takich jak my i realizować swoje pasje”. Taki był 2018 – rok realizacji wielu wspaniałych przedsięwzięć, które nie byłyby możliwe gdyby nie dobrzy i dzielący nasze pasje ludzie – podkreśla Krystyna Miezio, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego numer 2.

Już na początku placówka aktywnie włączyła się w działania związane z uchwaleniem przez Sejm RP (z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka) roku 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej. Realizując także założenia międzynarodowego programu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”, 11 kwietnia podsumowano regionalny konkurs plastyczny „Sprawiedliwi”, który służył promocji uniwersalnych wartości, takich jak sprawiedliwość, solidarność i dobroć oraz miał na celu upamiętnianie osób, które z narażeniem życia ratowały dzieci w czasie okupacji.

– Działania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu to radość i trud codziennej pracy z dzieckiem, uczniem, wychowankiem. To dbanie o jego wszechstronny rozwój wszelkimi możliwymi metodami. To przybliżanie pięknego i czasami niezrozumiałego świata dziecku niepełnosprawnemu, tak, by czuło się w nim bezpiecznie i szczęśliwie. Nie sposób wszystkich wymienić – mówi Marzena Żachowska, pedagog w SOSW nr 2.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy numer 2 w 2018 roku realizował wiele projektów, dzięki którym uczniowie mogli zdobyć różnorodną wiedzę i umiejętności, ale też nowe doświadczenia. Jednym z ważniejszych aspektów była realizacja Programu Eko Odkrywcy 5 poprzez projekt „Tajemnice Hoggo – badam, doświadczam, działam!”. Placówka we współpracy z Nadleśnictwem Elbląg, Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej, Parkiem Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana” oraz Zespołem Szkół Mechanicznych i Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu zorganizowała wiele działań o charakterze ekologicznym. Przykładem może być Regionalny Festiwal Piosenki Leśnej „Cztery pory roku w lesie”, który odbył się 27 kwietnia 2018 roku w CSE „Światowid”.

– Uczestnicy Festiwalu udowodnili, że przygotowanie występu, zaprezentowanie się na scenie oraz odbiór muzyki przez innych uczestników – to dawka tak silnych przeżyć, że wiedza i wrażliwość przyrodnicza, która w piosenkach jest przekazywana, jeszcze długo będzie rozbrzmiewać w uszach i sercach. I tak niewątpliwie się staje, gdy w działania edukacyjne włączymy muzykę, spontaniczną i nieskrępowaną twórczość dzieci – zaznacza Marzena Żachowska.

W placówce dużą wagę przywiązuje się do edukacji ekologicznej. W SOSW nr 2 realizowano projekt „U źródeł królowej polskich rzek”, doceniony przez Fundację ING Dzieciom, w ramach którego uczniowie ośrodka spędzili dwa tygodnie na Turnusie Uśmiechu w Wiśle, gdzie zasoby przyrody stały się przestrzenią aktywnej rehabilitacji, a także projekt pt. „Szkolny ogród dla Niepodległej” oraz realizowany w ramach rządowego „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na rok 2018” projekt „Eko – Akademia Romska – twórczo i aktywnie odpoczywamy”.

– Przyroda to doskonała płaszczyzna do budowania pozytywnych relacji między ludźmi. Poprzez edukację przyrodniczą, a w szczególności ekologiczną i realizację działań głównie w terenie, uczniowie nie tylko rozszerzali zakres wiedzy szkolnej, ale też odkrywali, czym jest radosna zabawa i aktywny odpoczynek na świeżym powietrzu – podkreślają nauczyciele ośrodka. – Lata pracy pedagogicznej i terapeutycznej wskazały nauczycielom i terapeutom, iż to, czego uczniowie sami doświadczą, odkryją, poznają, pozostanie na długo w ich pamięci. Jeśli jest to w towarzystwie bliskich, wspierających osób, świat, który na co dzień charakteryzuje wiele barier, w tym architektonicznych, staje się bliższy, oswojony, bezpieczny i piękny – dodaje Marzena Żachowska.

We wrześniu placówka została powołana do pełnienia funkcji Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego – 20 września zainaugurowano działalność „Elbląskiego Malucha”, w którym rodzice mogą skorzystać ze wsparcia specjalistów tworzących interdyscyplinarny zespół. Jesień i zima przyniosły Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu nr 2 nagrody będące docenieniem pracy na rzecz bezpieczeństwa. W październiku placówka otrzymała certyfikat „Chronimy Dzieci”, z kolei w grudniu Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznał ośrodkowi certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Zwieńczeniem roku i jednym z większych sukcesów SOSW nr 2 była wygrana w Budżecie Obywatelskim.

– Nasz projekt pt. „Konik polny, wskocz na wyższy stopień wspólnej zabawy” zakłada utworzenie na zielonych terenach placówki ciekawego kompleksu placów zabaw o charakterze integracyjnym. Pomysł poparło aż 2 471 mieszkańców Elbląga. To też pokazało, że idea integracji jest bliska wielu osobom, a placówka ma wielu przyjaciół. To dzięki wspaniałym elblążanom, przyjaciołom placówki, pracownikom, rodzicom oraz dzieciom rok 2018 to niemal 365 radosnych dni – podsumowuje Krystyna Miezio, dyrektor SOSW nr 2.