Nowy model psychiatrii dziecięcej. Jak ma działać?

Nowy model psychiatrii dziecięcej. Jak ma działać?
Fot. Pixabay

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Adam Niedzielski i konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży prof. Barbara Remberk mówili o planach poprawy psychiatrii dziecięcej.

– Wiele się mówi o wyzwaniach cywilizacyjnych, ale ich przełamanie to nie tylko walka z pandemią i walka o gospodarkę. To też walka o zdrowie psychiczne, dbałość o system psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej i inwestowanie środków w ten system – mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. – Pamiętamy czasy, kiedy niewiele mówiło się o psychiatrii dziecięcej i o psychoterapeutach. Dzisiaj ta świadomość jest większa. Pracujemy nad tym, żeby jak najlepiej walczyć z tymi chorobami i żeby jak najlepiej rozwijać system psychiatrii dziecięcej – dodał.

Szef rządu zwrócił uwagę na problem hejtu obecnego w środowisku dzieci i młodzieży, który często prowadzi do różnego rodzaju działań autodestrukcyjnych, a także na problem nadmiernej presji i rywalizacji.

– To wszystko tworzy środowisko, w którym do dzieci i młodzieży musimy wyciągnąć przyjazną dłoń – zaznaczył. Dodał jednocześnie, że powrót do szkół dzieci z klas 1-3 „poza wieloma celami edukacyjnymi, ma też pozytywne odzwierciedlenie w dziecięcej psychice”.

Jak wskazał Morawiecki, w sierpniu 2019 r. wdrożony został nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. – W ubiegłym roku nakłady na to wzrosły z 250 mln zł do znacznie powyżej 400 mln zł – mówił.

Więcej środków, infolinia, zniesienie limitów

W kwietniu 2020 rozpoczęło działalność 138 ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej.

– W planach finansowania oddziałów wojewódzkich NFZ są środki na 349 miejsc udzielania świadczeń z 1 poziomu sieci psychiatrii dziecięcej – wskazał Morawiecki.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej poinformowano o dodatkowej kwocie 220 milionów, które zasilą budżet psychiatrii dziecięcej (60 mln zł z NFZ, 20 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 140 mln zł z budżetu państwa). 120 milionów złotych z tej kwoty ma zostać przeznaczone na poprawę infrastruktury (remont budynków, unowocześnienie placówek). W planach jest rozbudowa ośrodków, które w każdym powiecie będą świadczyły pomoc dzieciom i rodzicom.

Ponadto uruchomiona ma zostać bezpłatna całodobowa infolinia i możliwość komunikowania się przez czat i e-mail (zadanie będzie realizowane w ramach tzw. konkursu centralnego z określonymi wymogami).

– Chcemy uruchomić wszystkie możliwe kanały komunikacyjne, żeby wspierać dzieci w tym trudnym czasie i żeby było jak najmniej samobójstw wśród dzieci – zaznaczył szef rządu.

Kolejnym punktem jest pomysł uruchomienia programu profilaktyki uzależnień cyfrowych (na ten program ma zostać wydane ok. 20 milionów złotych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Zwiększona ma zostać także taryfikacja i wycena porad psychiatrycznych przez AOTMiT.

Premier podkreślił także, że ważna jest rola organizacji pozarządowych, ich zaangażowanie na tym polu. – Wiele świeckich i zakonnych ugrupowań, fundacji wykonuje piękną pracę na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – zaznaczył.

– To co dziś proponujemy to pierwszy ważny krok poszerzenia bezprecedensowego sytemu psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej. Nie ma dzisiaj nic ważniejszego niż troska o los dzieci i młodzieży – podkreślił Mateusz Morawiecki.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski zwrócił uwagę, że już w 2018 roku w Ministerstwie Zdrowia powstał zespół, który miał zaprojektować kompleksową zmianę modelu psychiatrii dziecięcej.

Przypomniał jednocześnie, że od stycznia tego roku Narodowy Fundusz Zdrowia zniósł limity w zakresie świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. r.ż.

Jak ma wyglądać nowy model ochrony zdrowia w psychiatrii dziecięcej?

Wedle przedstawionych dziś informacji ma on się opierać na trzech poziomach referencyjnych.

Pierwszy zakłada powstanie Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, w których mają nieść pomoc: psycholog, psychoterapeuta i terapeuta środowiskowy.

Drugi z poziomów ma się opierać na Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. We wspomnianym Centrum pomoc ma być udzielana przez psychiatrę dzieci i młodzieży. W Centrum tym ma też funkcjonować oddział dzienny z zespołem leczenia środowiskowego.

Trzeci poziom zakłada Ośrodki Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej z izbą przyjęć i oddziałem całodobowym.

Print Friendly, PDF & Email