Grzelak: Im gorsza kondycja psychiczna uczniów, tym mniej przestrzegają reżimu sanitarnego

Grzelak: Im gorsza kondycja psychiczna uczniów, tym mniej przestrzegają reżimu sanitarnego

eżeli chcemy zapobiegać korzystaniu z alkoholu czy narkotyków, uzależnieniu od Internetu lub pornografii, przemocy, depresji czy tendencjom samobójczym, powinniśmy działać przyczynowo, a nie objawowo – powiedział PAP prezes zarządu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej.

Iława przeciwko depresji

Iława przeciwko depresji

– Nasza kampania „Razem Przeciw Depresji” za główny cel przyjmuje upowszechnienie wiedzy na temat choroby, możliwych przyczyn jej powstawania, sposobów leczenia i profilaktyki – mówi Krzysztof Panfil z Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie.