GUS: Przeciętne wynagrodzenie w górę

GUS: Przeciętne wynagrodzenie w górę

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w ubiegłym roku wyniosło 4918,17 złotych. – Oznacza to, że realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2019 roku w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 4,8 proc. – mówiła podczas briefingu prasowego minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

W latach 2012-2015 przeciętne wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosły realnie o 11 proc. a w latach 2016-2019 wzrost wyniósł 19,4 proc.

– To najwyższy do 30 lat realny wzrost płac w ciągu jednej kadencji – mówiła w środę podczas briefingu prasowego minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Średni realny roczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (uwzględniający także wzrost cen) w latach 2012-2015 wyniósł 2,6 proc., a w latach 2016-2019 – 4,5 proc. To najszybszy średni wzrost od 30 lat.

Jak zaznacza w swoim komunikacie GUS, realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r. w stosunku do 2018 r. wyniósł 4,8% (nie uwzględniając tempa wzrostu cen jest to wzrost o 7%).

W ostatnich latach dużo szybciej rośnie też minimalne wynagrodzenie.

– W latach 2010-2015 minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 433 zł (z poziomu 1317 zł do 1750 zł), co oznacza wzrost o 33 proc. W latach 2015-2020 minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 850 zł (z poziomu 1750 zł do 2600 zł), co oznacza wzrost o 49 proc. – zaznaczyła minister Marlena Maląg.

Oprac. Red
Źródło: MRPiPS / GUS
Fot. Pixabay

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.