ZUS przeszkoli z zasiłków i udzielania pełnomocnictw

ZUS przeszkoli z zasiłków i udzielania pełnomocnictw
ZUS

W ramach nowego cyklu bezpłatnych szkoleń, zorganizowanego przez pomorskie placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, będzie można zapoznać się z tematyką świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa oraz zasadami udzielania pełnomocnictw. 

W środę, 25 października, o godz. 10, platformie Cisco Webex Meeting odbędzie się spotkanie którego uczestnicy poznają zasady, dotyczące udzielania pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych w relacjach z ZUS. Chodzi tu szczególnie o formularz PEL.

Natomiast w czwartek, 26 października, także o godz. 10:00, w siedzibie Oddziału ZUS w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 8 w sali nr 106 odbędzie się szkolenie, którego tematem będą świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa. Uczestnicy dowiedzą się m.in. kto ma prawo do zasiłków, jaki jest okres ich wypłaty i jak ustala się podstawę ich wymiaru.

Zgłoszenia należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres: slupsk_wydarzenia@zus.pl. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, adres e-mail, temat szkolenia oraz numer telefonu do kontaktu. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie z podpisanym oświadczeniem RODO, dostępnym na stronie zus.pl.

Print Friendly, PDF & Email