ZUS: Nie ma zmian, nie potrzeba nowego oświadczenia podatkowego

ZUS: Nie ma zmian, nie potrzeba nowego oświadczenia podatkowego
Fot. Pixabay

Nie ma potrzeby składania co roku oświadczeń podatkowych w ZUS przez emerytów czy rencistów. Złożone wcześniej oświadczenia obowiązują także na kolejne lata podatkowe. Nowe składa się tylko, gdy zaszła zmian lub chce się odwołać dotychczasowe.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek złożone na 2023 rok obowiązują również w 2024 roku i w latach następnych.

– Dlatego nie ma potrzeby składania, co roku nowych oświadczeń, jeśli nic się nie zmieniło. Te poprzednio złożone oświadczenia obowiązują w następnych latach podatkowych do czasu ich odwołania lub zmiany – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka wyjaśnia, że do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpływają oświadczenia podatkowe od świadczeniobiorców. Tymczasem wiele z tych dokumentów jest niepotrzebnie złożona, gdyż potwierdzają one tę samą sytuację, która została przez nich wskazana w poprzednim roku. Dlatego przypominamy, że jeśli nic się u naszego świadczeniobiorcy nie zmieniło, czyli np. nadal chce by rozliczać go wspólnie ze współmałżonkiem – taki sam wybór jak w roku poprzednim – to nie ma potrzeby składania nowego oświadczenia, ubiegłoroczne nadal obowiązuje.

– Nowe oświadczenie składamy tylko, gdy chcemy odwołać poprzednie lub dokonać zmiany – przypomina Kowalska-Matis.

O czym warto pamiętać

Zasady ogólne dotyczące wniosków i oświadczeń podatnika:

  • Podatnik jest obowiązany wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie lub wniosek, jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki,
  • Jeżeli podatnik zmieni uprzednio złożone oświadczenie lub wniosek, to nie będzie zobowiązany do wycofania poprzednio złożonych wniosków lub oświadczeń,
  • Wniosek lub oświadczenie późniejsze uchyla wniosek lub oświadczenie wcześniejsze.

Wzory formularzy oświadczeń i wniosków podatkowych do ZUS są dostępne na stronie zus.pl.

  • EPD-16  – Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem.
  • EPD-17 – Wniosek o obliczanie i pobieranie w ciągu roku wyższej zaliczki na podatek dochodowy.
  • EPD-18 –  Wniosek o pobieranie zaliczki na podatek dochodowy z pomniejszeniem/ bez pomniejszania o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.
  • EPD-19 – Wniosek/wycofanie wniosku o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku.
  • EPD-20 – Oświadczenie/wycofanie oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą 1/24, 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.
  • EPD-21 –  Wniosek/wycofanie wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 000 zł.
  • EPP (Wniosek EPP) – Oświadczenie dla celów podatkowych w związku z potrąceniami ze świadczenia małżonka na zaspokojenie potrzeb rodziny.

Więcej: https://www.zus.pl/-/do-1-marca-emeryci-i-rencisci-musza-powiadomic-zus-o-dodatkowych-przychodach-w-2020-r-

Print Friendly, PDF & Email