Złóż wniosek o Nagrodę Prezydenta Elbląga

Złóż wniosek o Nagrodę Prezydenta Elbląga
Fot. Adminstrator

Prezydent Elbląga Witold Wróblewski zaprasza do składania wniosków na kandydatów do Nagrody Prezydenta Elbląga za 2019 r.

Nagrodę Prezydenta Elbląga – indywidualną lub grupową – mogą otrzymać osoby lub instytucje, które swoją działalnością, bądź poprzez swoje dokonania w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju miasta.

Nagroda Prezydenta przyznawana jest w następujących kategoriach: przedsiębiorczość i innowacje; działalność oświatowa i naukowa; ochrona zdrowia; kultura i sztuka; sport i turystyka; działalność ekologiczna; działalność społeczna; kategoria inna.

Prezydent może przyznać Nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek: radnych Rady Miejskiej lub komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego; jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Elbląg oraz pozostałych gminnych osób prawnych; instytucji i zakładów pracy; organizacji pozarządowych, bądź organizacji społecznych.

Wypełnione dokumenty w wersji papierowej należy złożyć w Departamencie Promocji, Kultury i Turystyki przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu oraz przesłać drogą elektroniczną w formacie do edycji na adres: dpkit@umelblag.pl w terminie do 15 listopada br.

Fot. i źródło: UM Elbląg
Print Friendly, PDF & Email