Złóż wniosek o Nagrodę Prezydenta Elbląga

Złóż wniosek o Nagrodę Prezydenta Elbląga
Fot. Adminstrator

Prezydent Elbląga Witold Wróblewski zaprasza do składania wniosków na kandydatów do Nagrody Prezydenta Elbląga za 2019 r.

Nagrodę Prezydenta Elbląga – indywidualną lub grupową – mogą otrzymać osoby lub instytucje, które swoją działalnością, bądź poprzez swoje dokonania w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju naszego miasta.

Nagroda Prezydenta przyznawana jest w następujących kategoriach: przedsiębiorczość i innowacje; działalność oświatowa i naukowa; ochrona zdrowia; kultura i sztuka; sport i turystyka; działalność ekologiczna; działalność społeczna; kategoria inna.

Prezydent może przyznać Nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek: radnych Rady Miejskiej lub komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego; jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Elbląg oraz pozostałych gminnych osób prawnych; instytucji i zakładów pracy; organizacji pozarządowych, bądź organizacji społecznych.

Wypełnione dokumenty w wersji papierowej należy złożyć w Departamencie Promocji, Kultury i Turystyki przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu oraz przesłać drogą elektroniczną
w formacie do edycji na adres: dpkit@umelblag.pl w terminie do 15 listopada 2019 r.

Regulamin oraz wzór wniosku do Nagrody Prezydenta Elbląga dostępne są TUTAJ

Więcej informacji można również uzyskać telefonicznie pod nr tel. 55 239 34 65 lub drogą mailową pod adresem: dpkit@umelblag.pl.

Print Friendly, PDF & Email