VII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami już w październiku

VII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami  już w październiku
Fot. Pixabay

23 października 2021 roku o godzinie 10.00 w trybie zdalnym odbędzie się VII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami pod hasłem „Mamy prawo do niezależnego życia. Nie możemy dłużej czekać”

Wiodący temat VII Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, znajdzie swoje odbicie w deinstytucjonalizacji – obszarze, który poddawany jest dyskusjom nie tylko w środowisku osób z niepełnosprawnościami ale także wśród ich rodziców i sojuszników. Argumenty, że nie ma innej drogi do prawdziwie niezależnego życia konfrontowane są z tradycyjnym spojrzeniem na system wsparcia i jego możliwości. Zmiany świadomościowe i demograficzne sprawiają, iż deinstytucjonalizacja staje się tematem, którego nie da się pominąć, a dzisiejsze błędy i zaniechania odbiją się negatywnie na kolejnych pokoleniach.

Uczestnicy dwóch paneli dyskusyjnych postarają się odpowiedzieć na pytania:
1. Strategia deinstytucjonalizacji – czy możemy czekać na rozwiązania systemowe do 2035 roku?
2. Jak nowe rozwiązania planowane w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami, będą wspierać proces deinstytucjonalizacji

Spotkanie rozpocznie się od przedstawienia relacji z konwentów regionalnych/tematycznych, a w drugiej części kongresu uczestnicy zostaną zaproszeni do aktywnego udziału w dwóch sesjach tematycznych zaproponowanych przez młodych ludzi:
1. Wejście osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy jako wyzwanie współczesnej edukacji.
2. Wizerunek osób z niepełnosprawnościami w mediach a niezależne życie.

Print Friendly, PDF & Email