Toruń: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w rozbudowie

Toruń: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w rozbudowie
Fot. Wojtek Szabelski

Przy ul. Żwirki i Wigury w Toruniu rozpoczęła się rozbudowa Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka. 1 września na terenie obiektu wmurowano kamień węgielny.

Placówka wcześniej miejska, od 2005 roku podlega samorządowi województwa kujawsko-pomorskiego. Oferuje opiekę i edukację niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży od 3. do 24. roku życia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczęszczają do niej uczniowie z całego województwa z niepełnosprawnościami intelektualnymi, ruchowymi, dotyczącymi słuchu i wzroku, a także autyzmem, w tym zespołem Aspergera.

W skład KPSOSW wchodzą działy: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Oddział Przedszkolny, Szkoła Podstawowa z Zespołami Edukacyjno-Terapeutycznymi i oddziałami dla dzieci z autyzmem, Branżowa Szkoła I Stopnia oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Głównym celem placówki jest wychowanie młodych ludzi jako osób samodzielnych, dojrzałych do pełnienia ról społecznych, wykwalifikowanych zawodowo i aktywnie uczestniczących w życiu społecznym. Branżowa szkoła I stopnia kształci uczniów w 11 zawodach: kucharz, cukiernik, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, krawiec, stolarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, pracownik pomocniczy krawca, pracownik pomocniczy stolarza, asystent fryzjera.

W ramach rozpoczętej rozbudowy placówki, kosztem 25,7 mln zł, powstanie boisko wielofunkcyjne i nowy kompleks warsztatów kształcenia zawodowego ze specjalistycznym wyposażeniem. Zmodernizowane zostaną internat i pracownie kształcenia praktycznego. Przy szkole powstanie też specjalistyczny basen z podnośnikiem ułatwiającym wejście do wody osobom niepełnosprawnym. Kolejne 7,8 mln zł przeznaczono na budowę przedszkola dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, wyposażonego w sprzęt rehabilitacyjny do integracji sensorycznej, logopedycznej, muzykoterapii i aktywności ruchowej i twórczej. Placówka z 26 miejscami ma być gotowa już za rok – 1 września 2021 r.

Łącznie inwestycja ma kosztować prawie 36 mln zł, z czego 12 mln zł pochodzić będzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wykonawcą inwestycji jest firma KWK Construction Deweloper.

Małgorzata Litwin / UMT
Źródło: UM Toruń
Fot. Wojtek Szabelski
Print Friendly, PDF & Email