Sopot: PFRON wesprze pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami

Sopot: PFRON wesprze pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami
Fot. Anete Lusina / Pexels

Pracodawcy chcący zatrudnić osoby z niepełnosprawnością mogą się ubiegać o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy takich osób.

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni zaprasza pracodawców chcących zatrudnić na co najmniej 36 miesięcy osoby z niepełnosprawnością, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu do skorzystania ze wsparcia w postaci zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Powiatowy Urząd Pracy w 2023 r. dysponuje kwotą 30 tys. zł na ten cel.

Wnioski można składać:

  • osobiście – w siedzibie PUP Gdynia ul. Kołłątaja 8 pok. 101 bądź w punkcie obsługi mieszkańców Sopotu al. Niepodległości 749 (Budynek Centrum Wsparcia Ukrainy, parter),
  • pocztą tradycyjną na adres siedziby urzędu tj. Gdynia 81-332 ul. Kołłątaja 8,
  • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej – ePUAP po elektronicznym podpisaniu wniosku i załączników przez odpowiednie osoby. Dokumenty należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym za pomocą podpisywarki na platformie gov.pl
  • za pośrednictwem portalu SOW System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON http://sow.pfron.org.pl

Wzór wniosku wraz z informacją o wymaganych załącznikach oraz szczegółowe informacje znajdują się  na stronie internetowej: www.gdynia.praca.gov.pl w zakładce „Rynek Pracy” – „Formy Aktywizacji” – „Formy wsparcia finansowane ze środków PFRON”

Szczegółowe informacje dostępne są u specjalistów zajmujących się wsparciem pod numerami tel.: (58) 776 12 57, 776 12 58, 776 12 12, 776 12 21.

Print Friendly, PDF & Email