Rozstrzygnięcie konkursu PROO odłożone w czasie?

Rozstrzygnięcie konkursu PROO odłożone w czasie?
Fot. NIW

Składałeś wnioski do Narodowego Centrum Wolności w ramach PROO, edycja 2024? Jak informuje Centrum na swojej stronie internetowej na rozstrzygnięcia przyjdzie jeszcze poczekać, choć ich pierwotny termin termin minął 31 stycznia. Jak długo? Tego nie podano.

Zgodnie z informacją na stronie internetowej NIW-CRSO 31 stycznia był ostatnim dniem na ogłoszenie wyników oceny ofert, które zostały złożone w ramach PROO, edycja 2024.

Brak wyników jest konsekwencją odwołania paneli ekspertów, które miały odbyć się 15 stycznia, a których zadaniem było rozstrzygnięcie konkursów PROO, edycja 2024.

Jak czytamy na stronie NIW: „decyzja w tym zakresie została podjęta przez Minister Agnieszkę Buczyńską, Przewodniczącą Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Podkreślamy, że jakiekolwiek dalsze działania NIW-CRSO w sprawie oceny ofert złożonych w PROO, edycja 2024 są w tej sytuacji uzależnione od dalszych decyzji i instrukcji Przewodniczącej Komitetu do spraw Pożytku Publicznego”.

Print Friendly, PDF & Email