Poznań: MOPR i muzea przyjazne i dostępne

Poznań: MOPR i muzea przyjazne i dostępne
Fot. A. Maciejewska / UM Poznań

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wprowadzi udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Kolejne rozwiązania dotyczące komunikacji i informacji pojawią się jeszcze w tym roku. Zmienia się również Wielkopolskie Muzeum Niepodległości.

– Zależy nam, aby nasz ośrodek stawał się coraz bardziej dostępny i przyjazny dla osób ze szczególnymi potrzebami. W tym roku zaplanowaliśmy montaż planu tyflograficznego, totupointu oraz systemu przywoływania asysty do WC – mówi Anna Krakowska, dyrektor MOPR Poznań.

Plan tyflograficzny znajdzie się w budynku przy ulicy Sienkiewicza 22, w którym mieści się Sekcja do spraw Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych. Będzie to mapa tego miejsca w formie dotykowej dla osób niewidomych i słabowidzących. Informacje dostarczane są poprzez dotyk za pośrednictwem form przestrzennych oraz opisów brajlowskich. Ułatwią one dotarcie do punktu obsługi klienta SRSON, który mieści się na trzecim piętrze.

Natomiast w głównej siedzibie MOPR przy ulicy Cześnikowskiej 18 pojawią się dwa nowe udogodnienia. Jednym z nich jest totupoint. To urządzenie przekazujące komunikat, który jest wyświetlany przez aplikację na smartfonie czy tablecie osoby z niepełnosprawnością wzroku. W ten sposób uzyskuje ona szczegółową informację, jak krok po kroku dotrzeć do punktu obsługi klienta MOPR.

– Osoba z dysfunkcją wzroku, planując u nas wizytę, nie będzie musiała angażować opiekuna czy kogoś z rodziny – dodaje dyrektor Anna Krakowska.

Kolejnym rozwiązaniem jest zamontowanie w ogólnodostępnej toalecie dla osób z niepełnosprawnościami, znajdującej się w budynku przy ulicy Cześnikowskiej 18, systemu przywołania asysty do WC. Zwiększy to nie tylko komfort korzystania z tego pomieszczenia, ale przede wszystkim zagwarantuje bezpieczeństwo osobom, które mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem.

Całkowity koszt projektu „Dostępna przestrzeń publiczna”, w ramach którego zostaną wprowadzone te trzy rozwiązania, wynosi 9 778,50 zł, w tym 7 822,80 zł to dofinansowanie z PFRON.

Przypomnijmy, że już w latach poprzednich MOPR między innymi zamontował totupoint w budynku przy ulicy Sienkiewicza 22. Wyposażył też w pętle indukcyjne – urządzenia, które pomagają osobom z niepełnosprawnością słuchu, korzystającym z aparatów słuchowych lub implantów, lepiej słyszeć – punkty obsługi klienta w siedzibie głównej Ośrodka przy ulicy Cześnikowskiej 18 oraz w Sekcji do spraw Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych przy ulicy Sienkiewicza 22. Przed wejściem do tych dwóch lokalizacji zostały również zamontowane tablice z nazwą urzędu i godzinami otwarcia w języku Braile’a.

W budynku przy ulicy Sienkiewicza 22, w którym znajdują się SRSON, Filia Jeżyce, Dział Opieki Zastępczej oraz Sekcja ds. Domów Pomocy Społecznej, można skorzystać z komfortki. Służy ona osobom, które nie kontrolują potrzeb fizjologicznych lub wymagają – ze względu na chorobę, wiek, niepełnosprawność – położenia się przed skorzystaniem z toalety.

– Usuwanie barier, wykorzystywanie pewnych urządzeń, technologii zapewniających osobom z niepełnosprawnościami dostęp do przestrzeni publicznej zwiększa ich samodzielność i niezależność. Mogą one same, bez pomocy innych załatwić swoje sprawy w naszym Ośrodku – mówi Anna Krakowska, dyrektor MOPR Poznań.

Nowe udogodnienia w MOPR są możliwe dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna Przestrzeń Publiczna”.

Zmiany w Muzeum

W Wielkopolskim Muzeum Niepodległości realizowany jest projekt „Kultura Dostępna”. W tym roku jego celem było dostosowanie dwóch kolejnych oddziałów WMN: Muzeum Uzbrojenia oraz Muzeum Armii „Poznań” do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Przedsięwzięcie było realizowane w trzech obszarach: informacyjno-komunikacyjnym, edukacyjnym oraz zapewniającym dostępność przestrzenną i bezpieczeństwo.

W wyniku przeprowadzonego audytu oba muzea otrzymały szczegółową analizę sfer wymagających doskonalenia. Na tej podstawie od czerwca do końca grudnia trwał proces usprawniający dostępność oddziałów. Przez ten czas pracownicy muzeum brali aktywny udział w szkoleniach, podczas których zdobyli kompleksową wiedzę i kompetencje potrzebne do obsługi osób z dysfunkcjami.

Na wystawach zamontowano między innymi pola uwagi i listwy kontrastowe, zapewniające bezpieczeństwo poruszania się w przestrzeni. Zniknęły elementy ruchome (np. wycieraczka), mogące stanowić niebezpieczeństwo dla osób niewidomych. Muzealne kasy są teraz zaopatrzone w pętle indukcyjne, które ułatwiają komunikację pomiędzy pracownikami a klientami słabosłyszącymi. Na drzwiach znajdują się tabliczki kierunkowe w alfabecie Braille’a, a przed Muzeum Armii „Poznań” – czytelne plansze informacyjne.

W Muzeum Uzbrojenia pojawiły się dotykowe makiety w formie planu tyflograficznego budynku oraz historycznej prezentacji Fortu Winiary. Makietę zaprojektował i wykonał poznański rzeźbiarz – Roman Kosmala. Dzięki usytuowaniu makiety na placu przed Muzeum oraz tłumaczeniom na język angielski i alfabet Braille’a jest ona ogólnodostępna dla wszystkich poznaniaków i turystów. Uzupełnienie filmów edukacyjnych o napisy, tłumaczenie wybranych materiałów na polski język migowy oraz opracowanie audiodeskrypcji niektórych eksponatów pozwala wszystkim bez wyjątku pełniej zrozumieć trudną historię Polski.

Zmiany zostały dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

AW / UM Poznań
Print Friendly, PDF & Email