Rewitalizacja elbląskich parków

Rewitalizacja elbląskich parków
Fot. nadesłane

Cztery umowy na realizację kolejnych inwestycji podpisane. Wszystkie dotyczą inwestycji, które realizowane będą w Parku Planty i Parku Gen. Nieczuja–Ostrowskiego w ramach projektu  „Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu” – etap I i II.

Wartość robót na które Prezydent Witold Wróblewski podpisała umowy z wykonawcami wynosi  ponad 6,3 mln zł.

– W ramach projektu zaplanowaliśmy odtworzenie publicznych przestrzeni w Parku Planty, Parku Gen. Nieczuja-Ostrowskiego oraz w Parku Dolinka przy nadaniu parkom różnych funkcji i zachowaniu ich regionalnej tożsamości. Projekt zakłada utworzenie miejsc przyjaznych do sportu, rekreacji i wypoczynku mieszkańców oraz turystów odwiedzających Elbląg. Prace w Parku Dolinka zostały zrealizowane w ubiegłym roku, teraz rozpoczynamy rewitalizację pozostałych dwóch parkach. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ramach Rewitalizacji miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis. Pozyskaliśmy na ten cel w ramach dwóch projektów  3 938 129 zł – podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.

Pierwsza podpisana umowa dot. Parku Gen. Nieczuja–Ostrowskiego, gdzie realizowana będzie budowa miasteczka rowerowego i przebudowa ścieżek.
Potrzeba przebudowy ścieżek w Parku im. Gen. Nieczuja-Ostrowskiego została zgłoszona wnioskami do Budżetu Obywatelskiego na lata 2018 i 2021. Mieszkańcy miasta wnioskowali również w 2020 r. o budowę miasteczka rowerowego na terenie tego parku.

Koszt zadania: 1 299 833 zł brutto

Dokumentację projektową wykonała firma Project-System Piotr Pałdyna z siedzibą w Elblągu.  

Wykonawca robót:
Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Zakres zamówienia obejmuje:
1)    budowę miasteczka rowerowego wraz z organizacją ruchu,
2)    wykonanie mini Miejsca Obsługi Rowerzystów (mała wiata odpoczynkowa, stojaki rowerowe, kosze na śmieci, urządzenie do serwisowania rowerów),
3)    zamontowanie kamer do monitoringu miasteczka rowerowego,
4)    przebudowę ścieżek.

Dwie kolejne umowy dotyczą Parku Planty.

Część pierwsza to  „Modernizacja istniejącej infrastruktury fontanny wraz z iluminacją świetlną przy ul. 1 Maja w Elblągu”.

Koszt zadania: 975 980  zł brutto

Zakres zamówienia obejmuje:
1)    wykonanie przebudowy niecki,
2)    wykonanie nowej instalacji technologicznej fontanny wraz z instalacjami wody obiegowej,
3)    wykonanie komory technicznej,
4)    wykonanie iluminacji świetlnej wraz ze sterowaniem,

Wykonawca robót:
Zakład Ogólnobudowlany inż. Mirosław Markiewicz z siedzibą w Elblągu.

Termin wykonania zamówienia:  8 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.

Część druga to  „Rewitalizacja Parku Planty”

Koszt zadania: 2 829 478 zł brutto

Zakres zamówienia obejmuje:
A.    ETAP I:
1.    przebudowę ciągów pieszych z punktami charakterystycznymi,
2.    budowę ścieżki rowerowej z przystankami,
3.    wykonanie ogrodu renesansowego,
4.    założenie rabat bylinowych i krzewinkowych,
5.    regenerację trawników.
B.    ETAP II:
1.    usługę pielęgnacji wykonanych nasadzeń zieleni z wyłączeniem pielęgnacji trawników przez okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Dokumentację projektową obu części wykonało biuro projektowe ARKON ATELIER Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku.

Wykonawca robót obu zadań będzie Zakład Ogólnobudowlany inż. Mirosław Markiewicz z siedzibą w Elblągu.

Czwarta podpisana umowa dotyczy „Rewitalizacji groty (ślimaczej górki) w Parku Planty”

Koszt zadania:      1 208 681 zł brutto

Dokumentację projektową wykonało biuro projektowe ARKON ATELIER Sp. z o.o., z siedzibą
w Gdańsku.

Wykonawca robót:
BIT Dariusz Brodziak z siedzibą w Elblągu.

Zakres zamówienia obejmuje:
ETAP I:

1.    odnowienie posadzek wejść na wzniesienie oraz istniejących schodów,
2.    wykonanie rampy dla osób niepełnosprawnych w biegu istniejących schodów od strony południowej,
3.    wymianę posadzek dwóch górnych tarasów widokowych i utwardzenie dolnego tarasu,
4.    odrestaurowanie istniejących murków oporowych przy wejściach na tarasy widokowe,
5.    montaż oświetlenia led w murkach oporowych,
6.    dostawę i montaż altany z kutych elementów na górnym dużym tarasie widokowym,
7.    dostawę i montaż nowych barierek wzdłuż murków oporowych oraz na tarasach widokowych,
8.    wykonanie schodów prowadzących na taras dolny od strony ul. Armii Krajowej,
9.    wykonanie nawierzchni podjazdu (z murkiem oporowym) do drzwi dawnej gastronomii,
10.    dostawę i montaż małej architektury,
11.    wykonanie monitoringu wizyjnego (zasilanie z istniejącej sieci oświetlenia),
12.    założenie rabat bylinowych i krzewinkowych,
13.    regenerację trawników,

ETAP II:
1.    usługę pielęgnacji wykonanych nasadzeń zieleni z wyłączeniem pielęgnacji trawników przez okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Print Friendly, PDF & Email