Ponad 3700 dzieci z Ukrainy przyjęto do krakowskich szkół i przedszkoli

Ponad 3700 dzieci z Ukrainy przyjęto do krakowskich szkół i przedszkoli
Fot. Max Fischer / Pexels

Inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się ponad trzy tygodnie temu. Od tego czasu do krakowskich przedszkoli i szkół przyjęto już ponad 3700 dzieci i młodzieży. To społeczność odpowiadająca liczbie uczniów chodzących do siedmiu szkół, jeśli przyjąć, że przeciętnie w jednej placówce uczy się pół tysiąca dzieci. Miasto Kraków i jego mieszkańcy podejmują dodatkowe działania, aby uczniom z Ukrainy ułatwić edukacyjny dobry start.

Najwięcej uczniów w krakowskich podstawówkach

W dotychczasowych realiach potrzebne byłoby zbudowanie w Krakowie kilku szkół, aby zapewnić możliwość nauki ponad 3 tysiącom uczniów. Działania inwestycyjne nie byłyby jednak możliwe w tak krótkim czasie. Dlatego przyjęcie uczniów jest możliwe między innymi dzięki zwiększeniu liczebności klas i oddziałów, a także utworzeniu sal lekcyjnych w pomieszczeniach, które wcześniej nie pełniły takiej roli.

W ostatnich dwudziestu kilku dniach najwięcej uchodźców z Ukrainy rozpoczęło naukę w krakowskich szkołach podstawowych – jest ich ponad 2700 (w tym aż 2529 w szkołach prowadzonych przez Miasto Kraków). W wielu szkołach wciąż pozostają jednak wolne miejsca. Należy jednak liczyć się z tym, że niekoniecznie muszą one znajdować się w szkole znajdującej się najbliżej miejsca zamieszkania.

Do liceów, techników i szkół branżowych przyjęto 210 uczniów (aż 172 w szkołach prowadzonych przez miejski samorząd). Dyrektorzy komunikują się między sobą w przypadku chęci zapisania ucznia do konkretnej szkoły ponadpodstawowej. Dzięki temu ma on szansę trafić do klasy o profilu jak najbardziej odpowiadającym predyspozycjom i umiejętnościom.

Opieką w przedszkolach do tej pory zostało objętych 824 dzieci (w tym 562 w samorządowych). Choć oprócz przedszkoli wielu najmłodszych ma aktualnie zapewniony pobyt w gronie bliskich osób, opieka przedszkolna będzie jeszcze bardziej potrzebna w momencie, gdy kolejne ukraińskie mamy będą gotowe na podjęcie pracy.

Jak zapisać dziecko do przedszkola szkoły?

Aby zapisać swoje dziecko do przedszkola lub szkoły, rodzice powinni udać się do najbliższej jednostki. Tam otrzymają informację, czy istnieje możliwość zapisania dziecka do tej szkoły, czy takie miejsce jest dostępne w innym, blisko położonym miejscu. Dyrektor szkoły podczas wywiadu z rodzicem weryfikuje również poziom edukacyjny dziecka, a także ustala, czy potrzebuje ono wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Obywatele Ukrainy, którzy nie zabrali ze sobą świadectw czy innych dokumentów szkolnych, nie muszą się martwić. Wystarczy rozmowa z dyrektorem i oświadczenie, do której klasy dziecko uczęszczało oraz jakie ma potrzeby edukacyjne, by właściwie przyporządkować je do polskiego systemu edukacyjnego. Dodatkowe informacje dla rodziców można znaleźć w polsko- i ukraińskojęzycznej ulotce dostępnej TUTAJ – KLIKNIJ TU.

Gdzie powstają oddziały przygotowawcze?

Dyrektorzy krakowskich szkół od pierwszych dni wojny organizują oddziały przygotowawcze dla dzieci i młodzieży nieznających języka polskiego lub znających na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki. Edukacja trwa w nim do końca roku szkolnego i pozwala na poznanie języka polskiego, a następnie kontynuowanie nauki z polskojęzycznymi rówieśnikami.

Dyrektorzy szkół chcący utworzyć tego typu oddziały już teraz korzystają z wypracowanych dobrych praktyk. Od początku roku szkolnego w Krakowie funkcjonuje bowiem aż sześć tego typu oddziałów. Po 24 lutego dyrektorzy 37 krakowskich jednostek wyrazili wstępne zainteresowanie utworzeniem oddziałów przygotowawczych. Tylko do tej pory wpłynęły wnioski o utworzenie 62 tego typu oddziałów w 35 szkołach. Są to zarówno szkoły podstawowe, jak i ponadpodstawowe.

Na bieżąco aktualizowaną mapę oddziałów przygotowawczych można znaleźć w tym miejscu – KLIKNIJ TU.

Asystenci wielokulturowi pomagają uczniom

Wsparciem dla uczniów w wielu szkołach są nauczyciele władający językami ukraińskim lub rosyjskim. W sumie w samorządowych szkołach pracuje ich niemal 140. Mogą liczyć także na wsparcie asystentów wielokulturowych, którzy są zatrudnieni w ponad 35 krakowskich szkołach. Pracę znajdą także w innych jednostkach. Do tej pory Wydział Edukacji UMK wydał zgody na zatrudnienie 74 kolejnych asystentów. Zbierane są również deklaracje ukraińskich nauczycieli, którzy chcieliby podjąć pracę w szkołach, właśnie między innymi w charakterze asystenta i pomocy nauczyciela – oferty trafiają do zainteresowanych dyrektorów szkół.

Aktualizowaną mapę szkół, gdzie pracują asystenci wielokulturowi, można znaleźć w tym miejscu – KLIKNIJ TU.

UM Kraków
Print Friendly, PDF & Email