Nowy kierunek studiów na ANS

Nowy kierunek studiów na ANS
Fot. Mateusz Misztal

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu w roku akademickim 2023/24 otworzy nowy kierunek studiów – będzie to psychologia. W trakcie rekrutacji na wspomniany kierunek dostępnych będzie 75 miejsc.

– Chcielibyśmy podzielić się dziś z państwem radosną informacją. 2 czerwca minister edukacji i nauki wydał pozwolenie na uruchomienie studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym na kierunku psychologia. Jest to dla nas bardzo ważna informacja. Jest to ciekawy kierunek, pożądany w regionie – mówi dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni, rektor ANS. – W ramach tego kierunku oferujemy ciekawe specjalności. Jedna dotyczy psychologii klinicznej i zdrowotnej, druga dotyczy psychologii wychowawczo-edukacyjnej. Dajemy więc dwie możliwości rozwoju naszym studentom. Otrzymują oni gruntowne wykształcenie w kierunku psychologia – dodaje.

Jak wskazuje ANS, program kształcenia na nowym kierunku będzie miał charakter interdyscyplinarny i zgodny z najnowszymi trendami w wyjaśnianiu ludzkiego zachowania. Ma on przygotować absolwentów do udzielania profesjonalnego wsparcia i pomocy psychologicznej w pracy zawodowej.

– Jest to uzupełnienie naszej oferty, jej poszerzenie. Szczególnie w instytucie pedagogiczno- językowym mamy kierunki nauczycielskie, mamy pedagogikę, a psychologia jest takim dopełnieniem kierunku, związanym z przestronnym przygotowaniem kadry dla oświaty różnego szczebla, ale także jak widzimy, mamy tutaj wsparcie dla nauk medycznych. Psycholog w szpitalach czy innych ośrodkach pełni bardzo ważną rolę, i myślę, że tutaj młodzi ludzie będą mieli ciekawą ofertę zdobycia ciekawego zawodu, a później atrakcyjnej – i mam nadzieję – dobrze płatnej pracy – mówi Niedojadło.

Fot. Mateusz Misztal

– Pomysłodawcą kierunku z dyscypliny nauk społecznych był pan rektor. To pan rektor na początku mijającego roku akademickiego nas tym pomysłem zaraził i bardzo wspierał w trakcie pracy nad tym wnioskiem (do MEiN – przyp red.) – mówi Teresa Kubryń, dyrektor Instytutu Pedagogiczno-Językowego ANS.

Zespół, który tworzył wniosek do MEiN, został powołany jesienią pod przewodnictwem prof. Mateusza Krauzego. Jak zaznaczyła Teresa Kubryń, bardzo ważną osobą zespole była prorektor dr Irena Sorokosz – prof. uczelni, psycholog z wykształcenia.

– Niebagatelną rolę w tym zespole odgrywała też pani prof. dr hab. Mariola Bidzan, psycholog kliniczny z Uniwersytetu Gdańskiego i jej zespół psychologów. Pani profesor wspierała nas w tworzeniu wniosku i opracowaniu programu tego kierunku studiów – wyjaśnia Teresa Kubryń. Prof. Bidzan będzie prowadziła na ANS zajęcia z kilku przedmiotów.

– Wsparli nas również interesariusze zewnętrzni, bo kierunek powstał na zapotrzebowanie środowiska. Tutaj wspierał nas Departament Edukacji Urzędu Miejskiego, ale też Wojewódzki Szpital Zespolony, Szpital Psychiatryczny we Fromborku, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 i nr 2 w Elblągu, a także poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Mieliśmy kilkunastu interesariusy, którzy konsultowali nasz program, ale którzy też bardzo czynnie brali udział w pisaniu naszego programu, czyli tworzyli sylabusy, koncepcje kształcenia – zaznacza Teresa Kubryń.

Kierunek psychologia będzie jednolitymi studiami magisterskimi. Program kształcenia zakłada realizację dużej ilości zajęć praktycznych, przygotowujących do wykonywania zawodu. Zajęcie prowadzić będą wykładowcy z Gdańska, a także psycholodzy-praktycy pracujący w specjalistycznych instytucjach. Jak zaznacza ANS, wszyscy wykładowcy posiadać będą doświadczenie praktyczne, gdyż są czynnymi psychologami z szerokimi uprawnieniami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Rekrutacja na studnia odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Elektroniczna rejestracja kandydatów trwa w systemie IRK na stronie irk.ans-elblag.pl, gdzie można składać dokumenty rekrutacyjne. Rejestracja i składanie dokumentów rekrutacyjnych potrwa do 19 lipca do godz. 15:00. Ogłoszenie wyników I tury rekrutacji zaplanowano 24 lipca o godz. 15:00. Na kierunku psychologia w tym roku dostępnych będzie 75 miejsc.

Print Friendly, PDF & Email