Niepełnosprawność a dostępność kultury

Niepełnosprawność a dostępność kultury
Fot. Pixabay

W najbliższy piątek, tj. 3 grudnia 2021 roku w Domu Powstańca przy ul. Chrobrego 40/41 w Gnieźnie odbędzie się bezpłatna konferencja pt. „Niepełnosprawni – pełnoprawni odbiorcy kultury”. Uczestnicy spotkania będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat dostępności kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Konferencja ma być przede wszystkim przestrzenią do wymiany doświadczeń i wiedzy, jak również inspiracją do tworzenia inicjatyw prowadzących do wyrównania szans w dostępie do kultury. Wydarzenie będzie tłumaczone na polski język migowy.

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu przyjmowane są pod adresem e-mail: edukacja@lednica.pl. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Program konferencji:

 • 10:00 – 10:20 Powitanie gości

Panel I:

 • 10:20 – 10:40 M. Halicki – „Dostępność to podstawa! Prawa człowieka a zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”
 • 10:40 – 11:00 A. Zajadacz – „Dostępność przestrzeni geograficznej dla osób z niepełnosprawnością”
 • 11:00 – 11:20 P. Bąkowski – „Historia muzeum historią dostępności? Dla kogo są instytucje kultury?
 • 11:20 – 11:50 M. Mazurek – „Motylem jestem, czyli przychodzi osoba g/Głucha do urzędu”
 • 11:50 – 12:00 Dyskusja
 • 12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

Panel II:

 • 12:30 – 12:50 M. Olejniczak – „Edukacja muzealna – edukacją włączającą”
 • 12:50 – 13:10 M. Szot – „Niepełnosprawni… pełnosprawni”
 • 13:10 – 13:30 S. Mankiewicz – „Dostępność obiektów kulturalnych w Polsce i za granicą z perspektywy wózkowicza”
 • 13:30 – 13:50 M. Rotnicki – „Kultura dostępności w kulturze”
 • 13:50 – 14:45 Panel dyskusyjny: „Niepełnosprawni, czy osoby z niepełnosprawnością? – kultura i język a niepełnosprawność”
Źródło: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Print Friendly, PDF & Email