Trójmiasto: Pół miliona na poprawę dostępu do kultury i bibliotek

Trójmiasto: Pół miliona na poprawę dostępu do kultury i bibliotek

Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Kultura włącza”. Dzięki temu porozumieniu region otrzyma prawie 500 tys. zł z Funduszy Norweskich. Pieniądze te pomogą poprawić dostępność bibliotek i domów kultury dla każdego – osoby z niepełnosprawnością, seniora czy imigranta.

Papieskie Muzeum bez barier. Zwiedzanie w PJM

Papieskie Muzeum bez barier. Zwiedzanie w PJM

Historię życia Jana Pawła II i jego rodziny oraz dzieje pontyfikatu Papieża Polaka można już poznać w Polskim Języku Migowym. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach udostępniło w swojej aplikacji do samodzielnego zwiedzania ścieżkę prowadzącą po ekspozycji stałej dedykowaną osobom niesłyszącym i słabosłyszącym.