Konkurs „Pokonamy bariery” na terenie Warmii i Mazur

Konkurs „Pokonamy bariery” na terenie Warmii i Mazur
Fot. PFRON

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął pierwszą decyzję w sprawie udzielenia organizacjom pozarządowym dofinansowania w 2021 roku na realizację wniosków złożonych w ramach konkursu o zlecanie zadań pn. „Pokonamy bariery” (1/2020).

W województwie warmińsko – mazurskim dofinansowanie na zadania zlecane na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych uzyskały do tej pory 23 wnioski złożone przez organizacje pozarządowe (NGO) na łączna kwotę 5 208 507,35 złotych.

Na podstawie rekomendacji komisji konkursowej Zarząd PFRON podjął decyzję w sprawie zakwalifikowania części wniosków do grupy o znaczeniu strategicznym związanych z ważnym interesem społecznym i publicznym, mających szczególne znaczenie w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię wirusa COVID-19.

Na terenie Warmii i Mazur na listę rankingową wniosków o znaczeniu strategicznym zakwalifikowane zostały następujące wnioski:

1. Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa 3) – projekty dotyczące typu projektu „wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)”. Dofinansowanie otrzymały 3 organizacje pozarządowe w kwotach:

 • Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Elblągu – 330 200,00 zł,
 • Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Olsztynie – 309 438,20 zł,
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Ostródzie – 170 710,00 zł.

2. Kierunek Pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”. Dofinansowanie otrzymało 6 organizacji pozarządowych w kwotach:

 • Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” z siedzibą w Olsztynie – 113 831,10 zł,
 • Integracyjny Klub Sportowy ATAK z siedzibą w Elblągu – 2 wnioski w kwotach 91 500,00 zł oraz 36 000,00 zł,
 • Mazurska Szkoła Żeglarstwa z siedzibą w Giżycku – 2 wnioski w kwotach 55 190,00 zł oraz 174 816,00 zł,
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” przy Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej – 34 201,00 zł,
 • Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych z siedzibą w Giżycku – 2 wnioski w kwotach 70 200,00 zł oraz 208 000,00 zł,
 • UKS – Tytan Uczniowski Klub Podnoszenia Ciężarów przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka z siedzibą w Giżycku – 2 wnioski w kwotach 140 740,00 zł oraz 141 685,00 zł.

Lista pozostałych wniosków niezaliczanych do grupy wniosków o znaczeniu strategicznym:

1. Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa 2) – projekty dotyczące typu projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”. Dofinansowanie otrzymało 5 organizacji pozarządowych w kwotach:

 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Biskupcu – 209 800,00 zł,
 • Polski Związek Głuchych Oddział Warmińsko – Mazurski z siedzibą w Olsztynie – 2 wnioski w kwotach 258 380,00 zł oraz 111 891,00 zł,
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Ostródzie – 241 640,00 zł,
 • Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Strzał w 10” z siedzibą w Olsztynie – 816 822,69 zł,
 • Fundacja Pomocy Społecznej Nasz Dom z siedzibą w Węgorzewie – 197 560,00 zł.

2. Kierunek pomocy 2 – lista rankingowa 3) – projekty dotyczące typu projektu „wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)”. Dofinansowanie otrzymały 3 organizacje pozarządowe w kwotach:

 • Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko – Mazurski z siedzibą w Olsztynie – 134 013,96 zł,
 • Mazurska Szkoła Żeglarstwa z siedzibą w Giżycku – 641 120,00 zł,
 • Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych z siedzibą w Giżycku – 615 270,00 zł.

W trybie pozakonkursowym w ramach umów wieloletnich zawartych na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na podstawie decyzji Pełnomocników Zarządu PFRON dofinansowanie otrzymało 11 projektów na łączną kwotę 3 639 439,70 zł realizowanych przez następujące organizacje:

 • Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Elblągu – 210 444,00 zł,
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Nidzicy – 2 projekty w kwotach 102 177,70 zł oraz 159 895,45 zł,
 • Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION z siedzibą w Bartoszycach – 2 projekty w kwotach 461 953,43 zł oraz 227 862,33 zł,
 • Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Olsztynie – 2 projekty w kwotach 294 361,68 zł oraz 397 641,56 zł,
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Giżycku – 840 707,00 zł,
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Iławie – 236 173,00 zł,
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Elblągu – 510 048,97 zł,
 • Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko – Mazurski z siedzibą w Olsztynie – 198 174,58 zł.

W Generatorze Wniosków sukcesywnie zamieszczane są pisma PFRON informujące o decyzji w sprawie przyznanego dofinansowania. O zamieszczeniu korespondencji Wnioskodawcy zostaną poinformowani na adres e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków.

Źródło: PFRON
Print Friendly, PDF & Email