Jak wypożyczyć sprzęt wspomagający z PFRON? [Film]

System Obsługi Wsparcia ze środków PFRON przygotował film, na którym pokazany jest proces składania i procedowania wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej.

Przypomnijmy, z wypożyczalni skorzystać może każdy, kto ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne oraz w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, która chce wypożyczyć.

Wypożyczalnia jest wyposażona w technologie wspomagające dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Można wypożyczyć, m.in. wózki elektryczne i skutery, aparaty słuchowe, powiększalniki, oprogramowanie wspierające komunikację.

Wnioski o wypożyczenie technologii należy złożyć przy użyciu Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Warunkiem wypożyczenia technologii wspomagającej jest zawarcie przez wnioskodawcę z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych (RARS) umowy wypożyczenia oraz wpłacenie jednorazowej kaucji zwrotnej w wysokości 2% ceny zakupu danej technologii.

Umowa wypożyczenia zawierana jest na piśmie lub elektronicznie najpóźniej w dniu dostarczenia technologii wspomagającej.

Więcej informacji o wypożyczalni i procedurach znaleźć można TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email