Jak organizacje pozarządowe mogą pomóc uchodźcom z Ukrainy?

Jak organizacje pozarządowe mogą pomóc uchodźcom z Ukrainy?
Fot. Pixabay

W piątek 25 lutego z inicjatywy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbył się specjalny sztab złożony z przedstawicieli KPRM, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Zdrowia, 16 wojewodów oraz reprezentantów organizacji pozarządowych ws. pomocy uchodźcom uciekającym przed agresją Federacji Rosyjskiej wymierzoną w Ukrainę.

Podczas spotkania MSWiA przedstawiło formułę współpracy rządu z organizacjami pozarządowymi na polu pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy. Wojewodowie przedstawili formy pomocy organizowanej w poszczególnych województwach oraz wspólnie zadeklarowali, aby pomoc organizacji pozarządowych zgłaszana była do urzędów wojewódzkich, w celu odpowiedniej koordynacji podejmowanych działań (adresy kontaktowe poniżej).

Minister Piotr Mazurek przedstawił działania prowadzone przez KPRM, Komitet ds. Pożytku Publicznego i NIW-CRSO w sprawie zapewnienia środków finansowych na pokrycie działań pomocowych NGO-sów. Są to m.in. wystąpienie z wnioskiem do rezerwy Prezesa Rady Ministrów w trybie art. 11b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, aplikowanie o wsparcie w ramach priorytetu 5 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (nabór w NIW startuje 28 lutego) czy udział w regrantingowych konkursach w ramach priorytetu 1 Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO (woj. podkarpackie).

W spotkaniu wzięli udział: wiceminister MSWiA – Paweł Szefernaker, wiceprzewodniczący Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego – Piotr Mazurek, wiceminister zdrowia – Waldemar Kraska, przedstawiciele Biura Prezesa Rady Ministrów, wojewodowie ze wszystkich regionów Polski, Szef Urzędu ds. Cudzoziemców – Jarosław Szajner oraz ponad 100 organizacji pozarządowych, w tym m.in. Związek Harcerstwa RP, Caritas Polska oraz Dom Pojednania i Spotkań.

– Dziękujemy wszystkim uczestnikom, a szczególnie organizacjom pozarządowym, za tak duże zainteresowane zaangażowaniem w pomoc obywatelom Ukrainy w obliczu tak trudnej sytuacji – czytam na gov.pl.

Rząd prosi, aby wszelkie formy możliwości pomocy organizacje zgłaszały do poszczególnych urzędów wojewódzkich (poniżej kontakty do osób odpowiedzialnych za koordynację działań w poszczególnych województwach):

 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Jan Jaśkowiak, 667 721 263, wolontariat@duw.pl
 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Łukasz Wojtczak, 52 349 76 52, 883 844 730, lwojtczak@bydgoszcz.uw.gov.pl
 • Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Agata Grula i Renata Rojek, 81-74-24-315, 883 849 633, dyrgen@lublin.uw.gov.pl i rrojek@lublin.uw.gov.pl
 • Lubuski Urząd Wojewodzki w Gorzowie Wielkopolskim, Grażyna Jelska, 957 851 401, 607 918 300, grazyna.jelska@lubuskie.uw.gov.pl
 • Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Ilona Balcerczyk i Kamil Wojtysiak, 572 703 613 i 501 116 934, ilona.balcerczyk@lodz.uw.gov.pl i kamil.wojtysiak@lodz.uw.gov.pl
 • Małopolski Urząd Wojewodzki w Krakowie, Paulina Dziób, 012 – 39 21 343, 881 290 200, pdz@malopolska.uw.gov.pl
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Magdalena Dąbrowska, 22 695 64 12, 503 012 984, m.dobrowska@mazowieckie.pl
 • Opolski Urząd Wojewodzki w Opolu, Ewa Ciba, 604 105 406, eciba@opole.uw.gov.pl, ngo@opole.uw.gov.pl
 • Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Małgorzata Dankowska, 17 867 13 00, 516 248 743, mdankowska@rzeszow.uw.gov.pl
 • Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Małgorzata Mitura, 857 439 246, 539 677 551, mmitura@bialystok.uw.gov.pl
 • Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Izabela Michnowska i Małgorzata Szady, 58 30 77 719, 789 408 027 i 58 30 77 137 izabela.michnowska@gdansk.uw.gov.pl i malgorzata.szady@gdansk.uw.gov.pl
 • Śląski Urząd Wojewodzki w Katowicach, Daria Czarnecka, 668 096 496, czarneckad@katowice.uw.gov.pl
 • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Mariusz Pasek, 500 002 098, wps38@kielce.uw.gov.pl
 • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewodzki w Olsztynie, Urszula Jędrychowska, 500 477 570, urszula.jedrychowska@uw.olsztyn.pl, ukraina@uw.olsztyn.pl
 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Ilona Kasprzak, 61 854 17 81, 532 452 557, ikasprzak@poznan.uw.gov.pl
 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Justyna Łyjak, 696 031 163, jlyjak@szczecin.uw.gov.pl
Print Friendly, PDF & Email