IATA: Niepełnosprawni powinni podróżować z godnością, pewnością siebie i komfortem

IATA: Niepełnosprawni powinni podróżować z godnością, pewnością siebie i komfortem
Fot. pixabay.com

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) ogłosiło nowe wytyczne, które mają pomóc liniom lotniczym i agentom handlingowym w bezpiecznym i wydajnym transporcie urządzeń ułatwiających poruszanie się oraz poprawie komfortu podróży pasażerów niepełnosprawnych.

Zapewnienie bezpiecznego, niezawodnego i godnego transportu pasażerom niepełnosprawnym jest priorytetem linii lotniczych, co zostało wzmocnione jednogłośnie przyjętą uchwałą na 75. Dorocznym Walnym Zgromadzeniu IATA w 2019 r.

Bezpieczny i wydajny transport środków ułatwiających poruszanie się został określony jako kluczowy obszar do poprawy przez linie lotnicze, współpracując z zainteresowanymi stronami z branży i grupami osób niepełnosprawnych.

– Linie lotnicze dokładają wszelkich starań, aby pasażerowie niepełnosprawni mogli podróżować z godnością, pewnością siebie i komfortem. Współpracując z przedstawicielami społeczności osób niepełnosprawnych, ustaliliśmy, że pilnie potrzebne są nowe protokoły usprawniające transport środków ułatwiających poruszanie się. Te nowe wytyczne, opracowane we współpracy z kluczowymi graczami w łańcuchu podróży, poprawią obsługę i znacznie zmniejszą uszkodzenia tych ważnych urządzeń, które często są przedłużeniem ciała niepełnosprawnego pasażera – powiedział Nick Careen, starszy wiceprezes IATA Prezes ds. operacji, bezpieczeństwa i ochrony.

Kluczowe elementy nowych wytycznych obejmują:

  • Lepsze procedury rezerwacji i przepływu informacji, w tym wykorzystanie kodów Special Service Request (SSR) i Passenger Name Requirement (PNR) w celu informowania z wyprzedzeniem o rodzaju sprzętu ułatwiającego poruszanie się;
  • Zalecenie stworzenia elektronicznych oznaczeń sprzętu, powiązanych z informacjami technicznymi, które pomogą liniom lotniczym i obsłudze naziemnej w jego bezpiecznym transporcie;
  • Doradztwo dla linii lotniczych w zakresie opracowania zestawu narzędzi komunikacyjnych, do współpracy z pasażerami z niepełnosprawnościami, w tym wyraźnie oznaczonych i dostępnych obszarów stron internetowych;
  • Najlepsze praktyki dotyczące załadunku, odbioru i zwrotu sprzętu;
  • Zalecenie dla wyznaczonego, wyspecjalizowanego personelu obsługującego, który powinien zostać przeszkolony w radzeniu sobie ze sprzętem;
  • Wskazówki, jak prawidłowo rozwiązywać przypadki uszkodzenia sprzętu;
  • Poprawione i udoskonalone szkolenie obsługi naziemnej i personelu linii lotniczych.

– Doświadczenie pokazuje, że komunikacja jest kluczem do poprawy obsługi pomocy ułatwiających poruszanie się. Niniejsze wytyczne określają kroki dla pasażerów, linii lotniczych i łańcucha podróży w celu wymiany informacji na każdym etapie podróży. Pomoże to liniom lotniczym osiągnąć lepsze wyniki i da pasażerom korzystającym z pomocy ułatwiających poruszanie się większą pewność siebie. Będziemy współpracować z naszymi członkami i interesariuszami, aby wdrożyć te wytyczne, a branża będzie kontaktować się z decydentami, aby zachęcić do harmonizacji z przepisami krajowymi – powiedział Careen.

Wytyczne odzwierciedlają i opierają się na najlepszych praktykach branżowych i będą nadal weryfikowane i rozszerzane przed rozwinięciem w standardy branżowe.

Inne aspekty obejmują zalecenia dotyczące projektów lotnisk w celu spełnienia standardów dostępności, a także szczegółowe wytyczne w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych (w przypadku urządzeń zasilanych baterią litową), a także instrukcje krok po kroku dotyczące bezpiecznego ładowania urządzeń ułatwiających poruszanie się na pokładzie.

IATA
Print Friendly, PDF & Email