Rzymskie wojsko na Kujawach

Rzymskie wojsko na Kujawach
Fot. Adminstrator

Muzeum Archeologiczno–Historyczne w Elblągu i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Elblągu serdecznie zapraszają do Kawiarenki Clio. Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek 20 listopada 2018 r. o godzinie 17.30, w nowej sali edukacyjnej wyremontowanego gmachu Gimnazjum, wejście od strony ulicy Zamkowej.

Kilka miesięcy temu przez media przemknęła wiadomość o tym, że na Kujawach odkryto ślady bytności rzymskich żołnierzy. O tym, że na nasze ziemie przybywali rzymscy kupcy, wiedzieliśmy już od dawna. Zastanawiano się jednak, czy wraz z nimi przybywali także rzymscy żołnierz/legioniści? Odkrycia z ziemi kujawskiej „rzucają” nowe światło na kontakty Imperium z naszymi ziemiami. Gościem najbliższej Kawiarenki Clio będzie archeolog dr hab. Bartosz Kontny z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr hab. Bartosz Kontny jest pracownikiem Zakładu Archeologii Europy Starożytnej w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują archeologię okresów – przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów w barbarzyńskiej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bronioznawczej oraz archeologii podwodnej. Od wielu lat naukowo jest także związany z okolicami Elbląga, brał udział w badaniach na cmentarzysku w Weklicach oraz wspólnie z Mirosławem Pietrzakiem opracował wyniki badań pruskiego cmentarzyska w Nowince.

Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny.

Grzegorz Stasiełowicz

Print Friendly, PDF & Email