„Dzisiaj jest uczniem wczoraj”, czyli kultura w Łazach

„Dzisiaj jest uczniem wczoraj”, czyli kultura w Łazach
Fot. PSONI Koło w Koszalinie

Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne w malowniczej miejscowości Łazy to ważny punkt na mapie kulturalnych wydarzeń dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami. W tym roku – ze względu na pandemię koronawirusa – odbędą się w wyjątkowej formie.

XVIII Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne w Łazach, które odbędą się w dniach 09-11 września, upłyną pod hasłem „Dzisiaj jest uczniem wczoraj”.

Nadrzędnym celem imprezy jest rozwijanie i promowanie twórczej aktywności osób z niepełnosprawnością, zapoznanie ich z różnymi metodami wyrażania uczuć poprzez sztukę. Organizator – koszalińskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – ma na uwadze jeszcze jeden aspekt kulturalnych spotkań.

– Za pomocą zaplanowanych działań chcemy zwiększać świadomość ludzi spoza środowiska bezpośrednio zaangażowanego w problematykę niepełnosprawności, a poprzez to skutecznie przeciwdziałać dyskryminacji tych osób w oparciu o Deklarację Praw Człowieka i Deklarację Madrycką, przyjęte przez wszystkie kraje europejskie – zaznacza Ewa Cyngiel, kierownik WTZ nr 2 przy PSONI Koło w Koszalinie.

Konstytutywnym przesłaniem, jakie przyświeca warsztatom, jest komunikacja współistnienia osób sprawnych i z niepełnosprawnością, których łączy podobna wrażliwość na piękno i postrzeganie rzeczywistości poprzez sztukę.

Ewa Cyngiel

Wydarzenie organizowane jest w ramach Ogólnopolskich Integracyjnych Plenerów Artystycznych. Od kilkunastu lat na trzydniową imprezę przyjeżdżają artyści oraz setki osób aktywnie działających twórczo: uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych oraz członkowie stowarzyszeń.

Kultura w dobie koronawirusa

W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa i konieczność zachowania reżimu sanitarnego, impreza odbędzie się w innej niż dotychczas formule. Dla organizatorów priorytetem jest – zarówno podczas organizacji, jak i trwania wydarzenia – zapewnienie możliwie najbardziej bezpiecznych warunków.

– Podjęliśmy decyzję o prowadzeniu warsztatów w sposób hybrydowy. Uczestnicy z placówek przynależących do PSONI Koło w Koszalinie (WTZ nr 1, WTZ nr 2, ŚDS i OREW) wezmą bezpośredni udział w plenerze, pozostali uczestnicy z placówek spoza Koszalina i okolic będą pracowali zdalnie. Chęć udziału w takiej formie warsztatów zgłosiło 15 placówek z terenu całego kraju – informuje Dorota Dzikowska, instruktor terapii zajęciowej w WTZ nr 2.

Fot. nadesłana

Materiały plastyczne do przeprowadzenia warsztatów zostaną przesłane do placówek pocztą. Osoby prowadzące warsztaty połączą się z uczestnikami warsztatów za pośrednictwem platformy zoom, która umożliwia interakcyjny charakter prowadzenia zajęć. Dzięki temu będą miały możliwość koordynowania pracy osób uczestniczących oraz odpowiadania na pytania i wątpliwości.

Oprócz tego, przed każdym nagraniem danego warsztatu, będzie emitowany krótki film instruktażowy dotyczący zasad przestrzegania higieny w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-19, natomiast po zakończeniu zajęć – film dokumentujący poprzednią edycję Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych, dający obraz wydarzenia odbywającego się w tradycyjny sposób.

– W celu zapewnienia bezpieczeństwa zmniejszyliśmy liczbę osób biorących udział w poszczególnych warsztatach, będą to 4 uczestnicy i 1 instruktor. Zostały wprowadzone wewnętrzne procedury sanitarne zgodne z wytycznymi GIS, takie jak wzmożona dezynfekcja miejsc pracy, wymóg zasłaniania nosa i ust, specjalne oznakowanie terenu, mierzenie temperatury przed wejściem na teren imprezy, ograniczenie ilości osób w środkach transportu, obowiązek zachowania dystansu społecznego 2 m, dezynfekcja oraz wietrzenie sal przygotowywania i wydawania posiłków. Ściśle współpracujemy z powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, przygotowaliśmy również wzór specjalnych oświadczeń o stanie zdrowia osób uczestniczących – podkreśla Katarzyna Łabędzka, instruktor terapii zajęciowej w WTZ nr 2.

Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON.

„Razem z Tobą” jest patronem medialnym wydarzenia.

oprac. MS
Fot. nadesłana / PSONI Koło w Koszalinie
Print Friendly, PDF & Email