Dowóz na szczepienia dla seniorów i niepełnosprawnych

Dowóz na szczepienia dla seniorów i niepełnosprawnych
Fot. Pixabay

Gmina Miasto Elbląg w dalszym ciągu zapewnia dowóz do punktów szczepień dla osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia, które nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień.

Ze specjalnego transportu mogą skorzystać:
• osoby niepełnosprawne, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (w stopniu znacznym o kodzie R lub N) lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
• osoby, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień – w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich;
• osoby powyżej 70. roku życia, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień – w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Infolinia dotycząca dowozu:
Od 15 stycznia 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Elblągu uruchomiona została infolinia, która funkcjonuje w dni robocze w godzinach od 8 do 15.
Numer infolinii: +48 55 221 21 20.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia i realizacji usługi transportu będzie:
 1. posiadanie wyznaczonego terminu szczepienia – osoba zgłaszająca potrzebę usługi poprzez infolinię będzie musiała podać wyznaczony dzień i godzinę szczepienia oraz punkt szczepień;
2. w przypadku osób niepełnosprawnych – posiadanie aktualnego orzeczenia z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R (upośledzenie narządu ruchu) lub N (choroby neurologiczne) lub aktualnego orzeczenia z ZUS o I grupie inwalidzkiej, z w/w schorzeniami
– w przypadku pozostałych osób powyżej 70 roku życia – złożenie oświadczenia o braku możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień
3. zgłoszenie potrzeby transportu niezwłocznie z chwilą wyznaczenia terminu szczepienia, nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem szczepienia.

W ustalonym terminie i godzinie nastąpi transport z miejsca zamieszkania do punktu szczepień i z powrotem, samochodem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

WAŻNE!
Dowozem do punktu szczepień realizowanym przez Urząd Miejski w Elblągu nie mogą być objęte osoby:
– które ze względów zdrowotnych wymagają użycia transportu sanitarnego. Transport taki realizowany powinien być ze wskazań medycznych po uprzedniej decyzji lekarza o kwalifikacji do takiego transportu;
– które z uwagi na stan zdrowia wymagają podania szczepionki przez zespół wyjazdowy w miejscu zamieszkania. W takim celu, przy dokonywaniu rejestracji na szczepienie, należy ustalić, czy wybrany punkt szczepień dysponuje zespołem wyjazdowym.

Urzędnicy apelują, aby w przypadku, gdy osoby wymagające dowozu nie będą w stanie samodzielnie skorzystać ze środka transportu, zapewnić w miarę możliwości wsparcie drugiej osoby (członka rodziny lub opiekuna), a w przypadku wystąpienia barier architektonicznych uniemożliwiających dotarcie do środka transportu, rozważyć podanie szczepionki przez zespół wyjazdowy punktu szczepień.

Print Friendly, PDF & Email