Czytelnicy pytają. Do kiedy są ważne orzeczenia?

Czytelnicy pytają. Do kiedy są ważne orzeczenia?
Fot. Pixabay

Stan zagrożenia epidemicznego decyzją Ministra Zdrowia został odwołany z dniem 1 lipca. Z kolei od 6 sierpnia br. zaczną obowiązywać nowe przepisy które określają końcowe daty przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Od 6 sierpnia 2023 r. obowiązują określone, graniczne daty ważności orzeczeń o niepełnosprawności wydanych przez powiatowe, miejskie, wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Tak też, orzeczenia o niepełnosprawności, które straciły ważność do 5 sierpnia br. zachowują swoją ważność maksymalnie do 30 września 2024 roku – w zależności od daty, kiedy przedmiotowe orzeczenie straciło ważność.

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności upłynął:

  • do 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do 31 grudnia 2023 r.,
  • w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do 31 marca 2024 r.,
  • w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. – zachowuje ważność do 30 września 2024 r.

Orzeczenia te będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego, ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenia, których ważność kończy się po 6 sierpnia br. lub później, nie będą podlegać przedłużeniu. Ich okres ważności kończy się w terminie określonym w orzeczeniu.

Co z orzeczeniami z ZUS?

Nowe przepisy, które obowiązują od 6 sierpnia br. nie dotyczą orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS. Stąd też, orzeczenia o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, które traci ważność w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje ważność przez kolejne 3 miesiące od dnia upływu terminu jego ważności. Wniosek o wydanie nowego orzeczenia musi być jednak złożony przed upływem terminu ważności wcześniejszego orzeczenia.

Okres 30 dni, następujący po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, upływa 31 lipca 2023 r. A więc orzeczenia ZUS, które wygasną 1 sierpnia 2023 r. lub później, nie będą mogły być przedłużone. Ich okres ważności skończy się w terminie określonym w orzeczeniu.

W razie dodatkowych pytań bądź wątpliwości warto skontaktować się z organami, które wystawiły orzeczenie.

Print Friendly, PDF & Email