Centrum Integracji Społecznej ERKON jest właśnie dla Ciebie!

Centrum Integracji Społecznej ERKON jest właśnie dla Ciebie!
Fot. Adminstrator

Masz od 15 do 64 lat i chcesz coś zmienić w swoim życiu? Zapisz się do projektu, w którym zdobędziesz szansę i siłę, by podjąć aktywność zawodową i nadać nową jakość swojej aktywności społecznej!

Centrum Integracji Społecznej ERKON to projekt skierowany do osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (wszystkie stopnie oraz rodzaje) oraz osób pełnosprawnych. Druga edycja rozpoczyna się jesienią.

– Głównym celem jest aktywizacja zawodowa beneficjentów, bardzo ważna jest też aktywizacja społeczna. W pierwszej edycji większość osób znalazła stałe zatrudnienie na umowę o pracę. Uczestnicy CIS ERKON nawiązują nowe przyjaźnie, wymieniają się doświadczeniami. Podczas praktyk zawodowych, szkoleń i kursów oraz uczestnicząc w zajęciach w pracowniach wewnętrznych beneficjenci nabywają nowe umiejętności, które z powodzeniem mogą wykorzystać w pracy zawodowej i życiu codziennym – opowiada Barbara Domańska, trener pracy w ERKON-ie.

Przez cały okres trwania projektu otrzymujesz wsparcie doradcy zawodowego, trenera pracy, specjalisty ds. aktywizacji społeczno-zawodowej, coacha, pracownika socjalnego oraz psychologa. Oprócz spotkań ze specjalistami możesz wziąć udział w szkoleniach zawodowych i warsztatach, a także praktykach zawodowych na otwartym rynku pracy lub zajęciach w pracowniach wewnętrznych. Aktywizacja zawodowa beneficjentów jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości.

– To, czy uczestnicy pójdą do pracy, jest uzależnione od tego, czy są w stanie podjąć zatrudnienie. Dla tych, którzy się wahają, nie są pewni, czy poradzą sobie na rynku pracy, mamy różne możliwości, m.in. praktyki zawodowe i diagnozę praktycznych umiejętności zawodowych. Możemy też zrobić próbę pracy. Beneficjent ma okazję zapoznać się ze stanowiskiem i miejscem pracy, a pracodawca ma okazję zobaczyć, jak pracownik radzi sobie z powierzonymi obowiązkami – mówi Dobrawa Przyborska, doradca zawodowy. – Warto zaznaczyć, że osoby, które uczestniczą w projekcie, mają zabezpieczenie finansowe w postaci świadczenia integracyjnego. To pozwala przetrwać trudny okres do czasu znalezienia zatrudnienia – podkreśla.

Dołącz do projektu

Do projektu mogą przystąpić osoby w wieku 15–64 lat zamieszkujące Elbląg oraz powiat elbląski, w tym:

• bezrobotne i długotrwale bezrobotne;
• korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ);
• które ukończyły Program Aktywnej Integracji (PAI);
• korzystające z pomocy społecznej;
• nieaktywne zawodowo.

WAŻNE! Orzeczenie o niepełnosprawności nie jest wymagane! W projekcie mogą wziąć udział osoby, które nie posiadają prawa do: zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia emerytalnego, renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Udział w projekcie gwarantuje 12-miesięczne wsparcie dla każdego uczestnika projektu, w tym:

• wsparcie grupowe i indywidualne świadczone przez: psychologa, doradcę zawodowego, coacha, trenera pracy;
• praktyki zawodowe – do 6 miesięcy, realizowane u przedsiębiorców;
• zajęcia w pracowniach CIS (pracownia opiekuńcza, pracownia usług krawieckich, pracownia rzemiosł różnych);
• kursy, szkolenia zawodowe;
• świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych oraz jeden ciepły posiłek dziennie;
• zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza Elbląga;
• wsparcie w szukaniu zatrudnienia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach od 8:00 do 15:00 w dni robocze osobiście w siedzibie ERKON-u przy ul Hetmańskiej 28 w Elblągu oraz telefonicznie pod nr.: 55 232 69 35 lub 516 264 836. Rekrutacja do projektu odbywa się w siedzibie ERKON-u.

Print Friendly, PDF & Email