Opieka długoterminowa - wyzwanie współczesności

Opieka długoterminowa - wyzwanie współczesności
Fot. Adminstrator

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego realizuje projekt utworzenia kompleksowego systemu wsparcia osób wymagających opieki długoterminowej. Dzięki temu w regionie działają dzienne domy opieki medycznej dedykowane pacjentom bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga kwalifikowanej opieki. Osoby wymagające opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej będą mogły otrzymać także pomoc w swoich domach.

– Opieka nad osobami potrzebującymi długoterminowego wsparcia medycznego to wyzwanie współczesności. Dlatego realizujemy nowatorski program, dzięki któremu powstała zupełnie nowa instytucja Dziennego Domu Opieki Medycznej – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Realizacja zadania jest możliwa dzięki środkom pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pierwszym etapem projektu było podzielenie naszego województwa na subregiony (bydgoski, toruński, inowrocławski, grudziądzko-brodnicki i włocławski) i wyłonienie w ramach konkursów Centrów Koordynacji Opieki Medycznej dla każdego subregionu. Wybrane centra są odpowiedzialne za utworzenie i prowadzenie Dziennych Domów Opieki Medycznej, a także za pomoc domową.

Do dofinansowania wyłoniono pięć instytucji, działających w poszczególnych subregionach:

  • subregion bydgoski – Pallmed sp. z o.o.,
  • subregion toruński – Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu,
  • subregion inowrocławski – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy oraz Centrum Medyczne Sir Med sp. z o. o.,
  • subregion brodnicko-grudziądzki – Novamed sp. z o.o.

We wrześniu ruszy kolejny konkurs, w ramach którego zostanie wybrane centrum koordynacji dla subregionu włocławskiego (w ramach poprzedniego naboru nie wyłoniono wykonawcy).

Centra Koordynacji Opieki Medycznej mają za zadanie na swoim terenie utworzenie i prowadzenie Dziennych Domów Opieki Medycznej. Funkcjonują one już w Bydgoszczy, Świeciu, Tucholi, Chełmnie i Brodnicy. W niedługim czasie powstaną także w Toruniu i Inowrocławiu. W jednym domu tego typu znajduje się miejsce dla co najmniej 15 pacjentów bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności. Jednocześnie w Dziennym Domu Opieki Medycznej nie może przebywać więcej niż 25 pacjentów. W sumie do 2021 roku znajdzie się w nich miejsce dla 570 podopiecznych. Pobyt w domach jest całkowicie bezpłatny.

W ramach projektu dla osób potrzebujących prowadzona jest domowa opieka zdrowotna. Usługi będą świadczone na poziomie lokalnych społeczności. Oznacza to umożliwienie osobom zależnym życia w środowisku lokalnym, bez izolacji od rodziny, a gdy z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe, zagwarantowanie tym osobom warunków życia, jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwienie podtrzymywania więzi rodzinnych i sąsiedzkich. W ramach tego typu pomocy przewidziano wsparcie dla prawie tysiąca osób.

Print Friendly, PDF & Email