511 laptopów trafi do elbląskich uczniów

511 laptopów trafi do elbląskich uczniów
Fot. nadesłane

Prezydent Elbląga Witold Wróblewski rozpoczyna wydawanie laptopów dla mieszkańców Elbląga – uczniów szkół podstawowych i średnich, będących dziećmi, wnukami lub prawnukami byłych pracowników PPGR – zakupionych w ramach pozyskanych funduszy unijnych.  Sprzęt otrzyma 511 uczniów.

– Laptopy zakupione zostały w ramach ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa konkursu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. W ramach programu Gminie Miasto Elbląg został przyznany grant w wysokości 1.277.500,00 zł na zakup 511 laptopów. Udało się również pozyskać wyższą kwotę dofinansowania na jeden laptop dostosowany do specjalnych potrzeb dla dziecka z niepełnosprawnością – podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.

Laptopy będą wydawane zgodnie z załączonym harmonogramem. W celu sprawnego wydawania sprzętu, prosi się o przychodzenie we wskazanych terminach zgodnie z literą rozpoczynającą Państwa nazwisko. Należy ze sobą zabrać pesel dziecka oraz do okazania swój dowód osobisty. Ze względów organizacyjnych, sprzęt nie będzie wydawany osobom, które przyjdą w innym terminie, niż wskazany w harmonogramie.

Harmonogram wydawania laptopów dostępny jest TUTAJ.

Jeśli dziecko od listopada 2021 r., tj. od momentu złożenia przez rodzica Oświadczenia (Załącznik nr 7) uzyskało pełnoletność, osobiście stawia się po odbiór sprzętu w terminie wyznaczonym dla dotychczasowego wnioskodawcy (rodzica/opiekuna prawnego). Osoba, która uzyskała pełnoletność w tym okresie wypełnia Załącznik 8 – Oświadczenie dla osób pełnoletnich. Będzie ono dostępne w punkcie wydawania laptopów lub można je pobrać z załączonego poniżej pliku i przynieść już wypełnione.

Załącznik 8 – Oświadczenie dla osób pełnoletnich dostępny jest TUTAJ.

W nagłych sytuacjach i niemożności stawienia się w danym terminie, należy skontaktować się po  21 września 2022 r. z p. Magdaleną Świątek / Departament Strategii i Rozwoju, tel. 55-239-33-16, e-mail: magdalena.swiatek@umelblag.pl w celu ustalenia indywidualnego terminu spotkania. 

Print Friendly, PDF & Email