W Elblągu powstanie CUS. W środę podpisano umowę

Fot. Mateusz Misztal

Centra Usług Społecznych to miejsca, których zadaniem będzie koordynacja i integracja usług społecznych na poziomie lokalnym. Dziś w siedzibie Delegatury Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego podpisano umowę na utworzenie takiego centrum w Elblągu.

W uroczystości podpisania umowy udział wzięli minister rodziny, pracy i polityki Społecznej Marlena Maląg, wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Aleksander Socha i wiceprezydent Elbląga Janusz Nowak.

– Przypomnę, że Centra Usług Społecznych to inicjatywa pana Prezydenta Andrzeja Dudy. Powstanie trzydzieści centrów, na terenie całego kraju, takich pilotażowych centrów, które będą trzy lata funkcjonowały. Będziemy zbierali informacje, aby kolejny program, który uruchomimy był jak najlepszy. 100 milionów złotych jest na ten cel przeznaczone – mówi Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. – Centra Usług Społecznych to przede wszystkim wsparcie dla rodzin z małymi dziećmi, seniorów, a także miejsce na inicjatywy związane z wolontariatem. To tak naprawdę nowatorskie spojrzenie na świadczenie usług społecznych. I niezmiernie cieszę, że będziemy mogli podpisać umowę na 2,5 miliona złotych. […] Realizacja tu w Elblągu tego zadania niezmiernie mnie cieszy, ze względu właśnie na to, ze jest to nowatorskie spojrzenie na zarządzanie usługami społecznymi. […] Realizacja tego zadania będzie służyła mieszkańcom, aby kompleksowe usługi mogły znajdować się w jednym miejscu i przede wszystkim, by jakość świadczonych usług była na jak najwyższym poziomie.

Jest to druga podpisana przez MRPiPS umowa w kraju – pierwszą minister Maląg podpisała trzy tygodnie temu w Koszalinie.

– To jest inicjatywa na rzecz środowiska lokalnego. Musimy się otworzyć na jego potrzeby, musimy się dowiedzieć czego potrzebuje obywatel, a jednocześnie stworzyć instytucję, która będzie koordynować te wszystkie działania. Usługi społeczne to są usługi, które świadczymy w naszym środowisku, to są usługi, które świadczy samorząd, ale również wolontariusze. Zbierając tych wszystkich usługodawców możemy coś dobrego wnieść, powodując że dotrzemy do tych, którzy tej pomocy potrzebują – zaznacza Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Aleksander Socha. – Uważam, ze jest to bardzo dobra inicjatywa i dziękuję w imieniu tych, którzy będą z tego korzystać – dodaje.

– Chcę powiedzieć, że ten projekt, który będzie realizowany w ramach podpisanej umowy, bardzo dobrze się wplata w działania samorządu w zakresie takiej ścisłej współpracy z mieszkańcami, w zakresie diagnozowania ich potrzeb i świadczenia usług i tak jak pani minister powiedziała nie dotyczy to tylko i wyłącznie tak jak to było do tej pory osób szczególnie potrzebujących, niepełnosprawnych i rodzin wielodzietnych. To jest program skierowany do wszystkich mieszańców i to jest to novum o którym mówiła pani minister – zaznacza wiceprezydent Elbląga Janusz Nowak. – Jestem przekonany, ze Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, na bazie którego będzie utworzone Centrum Usług Społecznych podoła temu, a dodatkowe pieniądze w ramach tego projektu pozwolą na jeszcze lepsze wykorzystanie zarówno potencjału jak i środków finansowych, które na ten cal będą spożytkowane. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani minister za to, ze nasz projekt zyskał uznanie i otrzymaliśmy tę kwotę 2,5 miliona złotych. Ten projekt jest finansowany w 100%, nie ma w nim udziału własnego, co jest też bardzo korzystne dla naszego samorządu.

Zgodnie z założeniami CUSy powstaną w 30 samorządach w Polsce, w tym jedynie w 4 miastach na prawach powiatu – Elbląg jest jednym z nich. W Centrum Usług Społecznych będą prowadzone także działania ukierunkowane na integrację mieszkańców. Projekt realizowany będzie przez okres 3 lat.

Dofinansowanie zadania pochodzi z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Print Friendly, PDF & Email