Spotkania dla pacjentów onkologicznych

Spotkania dla pacjentów onkologicznych
Fot. pixabay.com

Z okazji Światowego Dnia Walki z Nowotworami Krwi organizacje pacjentów onkologicznych i dyrekcja Szpital SP ZOZ MSWiA w Olsztynie zapraszają na spotkanie pacjentów onkologicznych oraz na warsztaty dla chorych na nowotwory krwi i ich bliskich, podczas których będzie można wysłuchać wykładów specjalistów onkologów i hematologów, a także pielęgniarki onkologicznej, dietetyka, psychologa.

Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów (KRN) w ciągu ostatnich trzech dekad liczba nowych zachorowań na nowotwory układu krwiotwórczego i chłonnego wzrosła ponad 2-krotnie. Prognozy demograficzne i epidemiologiczne nie są optymistyczne – starzenie się społeczeństwa będzie przekładać się na coraz większą liczbę pacjentów hematologicznych. Choroby nowotworowe nie dotyczą jednak tylko osób starszych. Każdego roku w Polsce stwierdza się ok. 1100-1200 nowych zachorowań na nowotwory wśród dzieci do 17 roku życia.

Najczęstszymi nowotworami układu krwiotwórczego są białaczki. Stanowią one ok. 10 wszystkich nowotworów.

– Objawy chorób hematologicznych są niespecyficzne, mogą przypominać infekcje (np. gorączka, poty – szczególnie nocne, osłabienie), ale również jednym z objawów chorób hematologicznych, wynikających z zaburzeń odporności, mogą być nawracające zakażenia. Dlatego też wczesna diagnostyka – kluczowa dla powodzenia terapii – może być utrudniona – mówi prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda, konsultant krajowy w dziedzinie hematologii. Przykładowo, przewlekła białaczka szpikowa rozwija się powoli, dając objawy ogólne i niejednoznaczne, takie jak zmęczenie, uczucie pełności w lewej części jamy brzusznej, utrata masy ciała, krwawienie, gorączka, utrata apetytu, nawracające zakażenia. Wyjątkową grupą pacjentów są osoby starsze, które często swój stan zdrowia tłumaczą podeszłym wiekiem, a mogą np. chorować na mielofibrozę – jeden z najrzadszych, lecz wyjątkowo groźnych nowotworów krwi.

Pierwsze podejrzenie choroby nowotworowej, w oparciu o wywiad z pacjentem i wynik badania morfologii krwi obwodowej, może postawić już lekarz rodzinny. Wśród chorób hematologicznych są też takie, które początkowo nie dają objawów – np. w przypadku przewlekłej białaczki limfocytowej ok. 30% chorych w chwili rozpoznania nie ma żadnych objawów choroby i zgłasza się do lekarza wyłącznie z powodu limfocytozy wykrytej w morfologii krwi obwodowej zleconej jako rutynowe badanie kontrolne.

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych wraz z parterami Polskim Towarzystwem Hematologów i Transfuzjologów, Polskim Towarzystwem Onkologii i Hematologii Dziecięcej oraz Instytutem Hematologii i Transfuzjologii prowadzi kampanię edukacyjną „Odpowiedź masz we krwi”. Jej celem jest upowszechnienie wiedzy nt. chorób krwi i szpiku kostnego, ich niespecyficznych objawów, przebiegu i metod leczenia. Intencją partnerów kampanii jest poprawa wykrywalności chorób hematologicznych poprzez edukację nt. objawów i istoty wczesnej diagnostyki w powodzeniu terapii oraz upowszechnienie morfologii, jako jednego z podstawowych narzędzi diagnostycznych. U podstaw kampanii leży przekonanie, że choć choroby krwi i szpiku kostnego mają różne przyczyny i objawy, łączy je jeden wspólny mianownik – nieprawidłowości, wykrywane w morfologii krwi obwodowej. Jan Salamonik, wiceprezes Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową podkreśla: Podstawowym badaniem w diagnostyce białaczek jest morfologia krwi obwodowej z rozmazem. To popularne i niedrogie badanie, każdy powinien wykonać profilaktycznie raz w roku. Wielu osobom regularne wykonywanie morfologii uratowało życie.

Z okazji Światowego Dnia Walki z Nowotworami Krwi organizacje pacjentów: Stowarzyszenie Hematooonkologiczni, Fundnacja DKMS, Polska Koalicji Pacjentów Onkologicznych oraz dyrekcja Szpitala SP ZOZ MSWiA w Olsztynie zapraszają do udziału w dwóch interesujących wydarzeniach.

30 maja br. o godz. 15.00 na spotkanie dla pacjentów onkologicznych. W programie m.in. prezentacje: Aleksandry Rudnickiej rzecznika PKPO o roli i wsparciu organizacji pacjentów, dr hab. n. med. Lubomira Bodnara „Co to jest rak i czy musimy się go bać”, mgr Emilii Piskorz-Regin psychoonkologa, psychoterapeuty oraz mgr Lucyny Kulawczuk muzykoterapeutki „Wsparcie psychiczne w chorobie nowotworowej”, pielęgniarki onkologicznej mgr Anny Jakubczak „Czego nie powie ci lekarz, edukacja i opieka pacjenta onkologicznego” oraz lek. Anety Sitarskiej-Haber „Badania Kliniczne”. Spotkanie jest bezpłatne skierowane dla wszystkich pacjentów onkologicznych oraz ich bliskich.

31 maja br. o godz. 11.00 odbędzie się specjalny warsztat dla pacjentów hematoonkologicznych. W programie tego spotkania m.in. wykłady: dr n. med. Janusza Hałki, hematologa na temat „Najnowszych terapii hematoonkologicznych”, mgr inż. Iwony Sajór o „Diecie w chorobach hematoonkologicznych” oraz mgr Eleonory Stępniewicz o badanie profilu genomu.

Oba spotkania odbędą się na patio w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, przy Al. Wojska Polskiego 3.

Spotkaniom towarzyszyć będzie stoisko Fundacji DKMS.

Szczegółowy na stronie Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych www.pkopo.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Zapisy odbywają się pod nr tel. 22 428 36 31 lub mailowo: ewa@pkopo.pl

Print Friendly, PDF & Email