Ratujmy planetę – nie marnujmy

Ratujmy planetę – nie marnujmy

16 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Żywności. Problem marnowania żywności wpisuje się dzisiaj w szeroki kontekst marnowania zasobów przyrody na naszej planecie, które przybiera coraz większe rozmiary. Bank Żywności w Elblągu organizuje marsz pod hasłem „Ratujmy planetę – nie marnujmy”, dołączając do apelu wszystkich młodszych i starszych mieszkańców Ziemi, którym nie jest obojętne, co dzieje się ze światem, w którym żyją.

Naukowcy i publicyści alarmują: ocieplenie klimatu przyśpieszane emisją gazów cieplarnianych produkowanych przez ludzi powoduje pustynnienie gleb w interiorach kontynentów. Olbrzymie ilości niedegradowalnych śmieci zapełniają oceany i zajmują coraz większą powierzchnię ziemi. W przemysłowej produkcji bydła i trzody chlewnej powstają niemożliwe do zagospodarowania ilości gnojowicy, zatruwającej gleby i wody gruntowe. Smog wytworzony przez dymy i spaliny z paliw pochodzenia organicznego zatruwa powietrze i niszczy zdrowie. Stosowane masowo w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych pestycydy powodują, że co roku ginie coraz większa liczba gatunków owadów i ptaków. Coraz ciszej w naszych lasach – zauważają leśnicy.

Coraz większa część młodego pokolenia dostrzega, że dalsza degradacja środowiska przyrodniczego zagraża ich życiu i nie chce któregoś dnia obudzić się na jałowej pustyni. W obawie o swoją przyszłość upomina się o ratowanie przyrody, czyste wody, ziemię i powietrze. Niestety starsze pokolenia zajęte produkcją coraz większej ilości dóbr, a tym samym wzrostem zysku są w dużej części obojętne na to, jakie skutki przynosi ich działalność, nie chcą też zmieniać swoich nawyków, a do tego wszyscy coraz więcej konsumują.

Tegoroczny przemarsz ma uświadamiać, że marnowanie żywności w dużym stopniu przyczynia się do niszczenia środowiska przyrodniczego: marnuje się nie tylko surowce roślinne i zwierzęce ale i ogromne ilości wody i energii, a do tego powstają góry odpadów zatruwające środowisko, na których utylizację zużywa się dodatkową energię.

Stąd przemarsz zmienia nazwę ze „Strajku Żywności” na „Ratujmy Planetę – Nie Marnujmy”.

Natomiast pozostaje dotychczasowa forma akcji: na przemarsz zaproszone są dzieci i młodzież z placówek szkolno-wychowawczych w przebraniach przypominających produkty spożywcze, warzywa czy owoce, przy czym ogłoszony będzie konkurs na najaktywniejszy udział danej szkoły czy przedszkola oraz na najładniejszy strój indywidualny. Marsz wyruszy 16 października o godz. 12.00 z Placu Konstytucji (spod pomnika). Trasa przemarszu będzie prowadzić do Galerii El, gdzie nastąpi zakończenie, na którym rozstrzygnięte będą powyższe konkursy i wręczone zostaną nagrody laureatom.

Nagroda dla najaktywniejszej szkoły w tym roku jest wyjątkowa: „Szkolna jadłodzielnia” – czyli nieduża witryna chłodnicza, w której uczniowie będą mogli zostawiać kanapki, warzywa czy owoce, które im zbywają, dla tych koleżanek i kolegów, którzy są głodni, bo np. zapomnieli drugiego śniadania. Jest to pomysł laureatki jednego z poprzednich konkursów organizowanych z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Żywności.

Teresa Bocheńska