Konferencja plenarna elbląskich organizacji pozarządowych 2023

Konferencja plenarna elbląskich organizacji pozarządowych 2023
Fot. Mateusz Misztal

17 października w Ratuszu staromiejskim w Elblągu spotkali się przedstawiciele elbląskich organizacji pozarządowych na dorocznej konferencji plenarnej. Na tegoroczną konferencję zaprosił Prezydent Miasta razem z Radą Elbląskich Organizacji Pozarządowych.

Zebranych powitała Monika Kurpanik – dyrektor Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych, a spotkanie otworzył wiceprezydent Michał Missan.

Wprowadzenie do konferencji stanowił wykład dr Henryka Gawrońskiego pt.”Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”.

Następni prelegenci przedstawili trwające i zapowiadane konkursy grantowe. Maciej Bielawski (ESWIP) omówił programy Nowe FIO, PROO, programy finansowane przez Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur oraz konkursy ogłaszane przez PFRON.

Agnieszka Sójka (ESWIP) opowiedziała o możliwościach i zaletach współpracy międzynarodowej na przykładzie programu Erasmus +, w którym efektywnie od lat uczestniczy Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, przekazując szereg praktycznych porad i oferując jednocześnie pomoc w poszukiwaniu partnerów zagranicznych i tworzeniu projektów.

Obydwa wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem obecnych „pozarządowców”.

Następnie Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych zaprezentował projekt programu współpracy samorządu z organizacjami prowadzącymi działalność w obszarze pożytku publicznego na rok 2024, zawierający priorytety Miasta, zadania i wydarzenia, które będą wspierane, kontrakty wieloletnie, inne formy i obszary współpracy oraz planowany budżet. Program wejdzie w życie po uchwaleniu przez Radę Miasta.

Na zakończenie Anna Zawisza – koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Elblągu – przypomniała przepisy zawarte w ustawie o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz obowiązujące tu rozwiązania techniczne. Pani Zawisza zwróciła uwagę, że chociaż ustawa nie zobowiązuje organizacji pozarządowych do jej przestrzegania, to jednak z uwagi na swoich beneficjentów one szczególnie powinny o tę dostępność zadbać.

Konferencję uświetniła uroczystość wręczenia nagrody laureatowi Konkursu na najlepszą inicjatywę pozarządową im. dr Aleksandry Gabrysiak oraz dyplomów organizacjom nominowanym w tym konkursie. Konkurs organizuje co roku Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych. W imieniu Rady nagrodę i dyplomy wręczał Edward Łebkowski, któremu towarzyszył wiceprezydent Michał Missan.

Laureatem konkursu zostało Elbląskie Towarzystwo Kulturalne za zorganizowany w 2023 r. I Elbląski Festiwal Organowy. Statuetkę i nagrodę pieniężną w wys. 3000 zł odebrała prezes ETK – Teresa Wojcinowicz.

Dyplomy otrzymały Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych oraz Stowarzyszenie Fabryka Dobra.

Po zakończeniu konferencji tradycyjnie była sposobność odnowienia kontaktów i indywidualnych rozmów przy kawie i poczęstunku.

Print Friendly, PDF & Email