„Uczelnie coraz bardziej dostępne”. Trwa przyjmowanie zgłoszeń

„Uczelnie coraz bardziej dostępne”. Trwa przyjmowanie zgłoszeń
Fot. pexels.com

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs „Uczelnie coraz bardziej dostępne”. Dofinansowanie mogą otrzymać uczelnie na realizację projektów obejmujących kompleksowe działania prowadzące do wzrostu szeroko rozumianej dostępności uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób z niepełnosprawnościami), z uwzględnieniem wszystkich aspektów funkcjonowania uczelni.

Realizacja projektu ma służyć wzrostowi szeroko rozumianej dostępności uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi ze stanu zdrowia (w tym osób z niepełnosprawnościami), studiujących, pracujących, współpracujących lub korzystających z oferty uczelni.

Nabór przeznaczony jest dla uczelni, które uczestniczyły w konkursach Uczelnia dostępna w POWER – MINI+MIDI albo MIDI albo MAXI. Projekty realizowane będą w ramach ścieżki Rozwój+.  

Działania zaplanowane w projekcie muszą obejmować następujące obszary:  

  • Struktura organizacyjna,
  • Dostępność architektoniczna,
  • Dostępność informacyjno-komunikacyjna,
  • Dostępność cyfrowa,
  • Technologie,
  • Procedury,
  • Usługi wspierające edukację,
  • Działania podnoszące świadomość niepełnosprawności.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi 97% wartości projektu. Wymagany jest wkład własny – minimum 3% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wniosek w konkursie na projekty, podnoszące dostępność, mogą składać uczelnie za pośrednictwem systemu SOWA EFS.

Rozpoczęcie naboru wniosków zaplanowano na 8 kwietnia 2024 r. Termin składania wniosków upływa 28 czerwca. Przewidywany termin zatwierdzenia wyników oceny projektów – grudzień 2024 r.

Więcej szczegółów dotyczących konkursu znaleźć można TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email