Kraków: Wsparcie dla seniorów – konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Kraków: Wsparcie dla seniorów – konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Fot. Pixabay

Bezpłatne usługi transportowe dla seniorów „Taxi 80+”, transport seniorów na terenie cmentarzy „Meleks 80+”, opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania „Asystent 85+”, pielęgnacja i profilaktyka stóp dla seniorów „Podolog 85+” – taki jest zakres ogłoszonego przez miasto konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, mającego na celu wsparcie najstarszych krakowian w codziennym funkcjonowaniu.

Trwa otwarty konkurs ofert „Wsparcie krakowskich seniorów poprzez rozwój przyjaznych im usług transportowych oraz opiekuńczych i podologicznych”, przeznaczony dla organizacji pozarządowych, które zgodnie ze swoimi statutami, mogą podjąć się realizacji takiego rodzaju zadań. Zakres konkursu został opracowany tak, by najstarszym mieszkańcom miasta (w wieku od 80 lat i starszym, w zależności od usługi) zapewnić wsparcie w codziennym życiu.

– Staramy się, żeby polityka senioralna Krakowa odpowiadała na rzeczywiste potrzeby osób starszych, by podnosiła ich satysfakcję z życia i jego jakość. Kraków od dawna oferuje seniorom różnego rodzaju zajęcia i aktywności proponowane przez sieć Miejskich Centrów Seniorów, z których korzysta wielu mieszkańców naszego miasta w wieku 60+. Wiemy jednak, że jeszcze starsi krakowianie – zwłaszcza osoby po osiemdziesiątce – często potrzebują także innego rodzaju wsparcia. Dla nich najważniejsza jest pomoc w codziennym funkcjonowaniu: opieka w domach, pomoc w przemieszczaniu się czy w poruszaniu się na nierzadko rozległych cmentarzach, które dla osób starszych są szczególnie ważnymi i często odwiedzanymi miejscami – tłumaczy Anna Okońska-Walkowicz, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. polityki senioralnej. – Wsłuchujemy się w te potrzeby i chcemy zapewnić naszym krakowskim seniorom pomoc. Żeby była ona możliwa z formalnego punktu widzenia, nie są to przecież standardowe rozwiązania w naszym kraju, zorganizowaliśmy konkurs ofert dla organizacji pozarządowych – dodaje.

Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania „Asystent 85+” – zapewnienie uczestnikom projektu możliwości korzystania z bezpłatnych usług asystenckich (dwa razy w tygodniu) w postaci pomocy w codziennych czynnościach, takich jak np. robienie zakupów, przygotowywanie posiłków, kupowanie leków, czynności higieniczno-pielęgnacyjne, pomoc w kontaktach z instytucjami, czynności porządkowe, towarzyszenie w przemieszczaniu się do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych, pomoc w nawiązywaniu lub odbudowywaniu kontaktów społecznych i rodzinnych, animowanie i wspólne spędzanie czasu wolnego.

Bezpłatne usługi transportowe dla seniorów „Taxi 80+” pozwolą starszym krakowianom trzy razu w miesiącu skorzystać z przejazdu taksówką na terenie miasta.

Transport seniorów na terenie cmentarzy „Meleks 80+” pozwoli raz w miesiącu ułatwić poruszanie się po terenie krakowskich cmentarzy komunalnych z wykorzystaniem transportu meleksami w celu dotarcia do grobów bliskich lub uczestniczenia w nabożeństwach pogrzebowych.

Pielęgnacja i profilaktyka stóp dla seniorów „Podolog 85+” to zadanie, które umożliwi seniorom dostęp (dwa razy w miesiącu) do diagnostyki i regularnych zabiegów profilaktycznych oraz pielęgnacyjno-leczniczych stóp.

Na realizację usług transportowych oraz opiekuńczych i podologicznych dla najstarszych krakowskich seniorów i organizację związanej z nimi infolinii, miasto w bieżącym i kolejnym roku planuje przeznaczyć ponad 700 tys. zł: 235 tys. w roku 2020 oraz 470 tys. w 2021.

Informacje o zakresie poszczególnych usług, szczegółach konkursu oraz formularze potrzebne do złożenia oferty można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Źródło: UM Kraków
Fot. Pixabay
Print Friendly, PDF & Email