Bydgoszcz: Szkoła na Szwederowie bez barier

Bydgoszcz: Szkoła na Szwederowie bez barier

Rozpoczęły się prace przy przebudowie schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 30 przy ul. Jesionowej. Inwestycja jest realizowana w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski.

Zadanie zakładające modernizację schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych przy Zespole Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej znalazło się wśród zwycięskich zadań w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Na tę inwestycję zagłosowało ponad 800 osób. Łączny koszt robót budowlanych wynosi ponad 110 tys. zł. Inwestycja zapewni większy dostęp do placówki uczęszczającym tam dzieciom i członkom lokalnej społeczności.

W ramach Zespołu Szkół nr 30 w Bydgoszczy działa szkoła podstawowa i szkoła przysposabiająca do pracy osoby niepełnosprawne. Prowadzone jest również wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Placówka zapewnia darmową pomoc specjalistyczną – neurologopedy, logopedy, psychologa, pedagoga, pomoc w zakresie korekcji wad postawy, fizjoterapeuty, integracji sensorycznej, komunikacji alternatywnej, terapii ręki oraz wielu innych, jak i bogatą propozycję zajęć popołudniowych.

W placówce obok pracy dydaktyczno-wychowawczej odbywają się również terapie. Stosowane są takie formy oddziaływania, które polegają na kontakcie z żywymi zwierzętami. Odbywają się zajęcia z udziałem koni, psów oraz alpak. Prowadzone są również liczne oddziaływania terapeutyczne niwelujące lub zmniejszające skutki niepełnosprawności. Budynek szkoły służy również integracji lokalnej społeczności Szwederowa.

W tym roku, w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego trwają przygotowania do rewitalizacji skweru Tadeusza Nowakowskiego. Ustawione zostaną także dodatkowe kosze uliczne w okolicy ul. Leszczyńskiego. Nowe kosze uliczne ułatwią utrzymanie czystości na osiedlu. W ramach małych projektów społecznych Młodzieżowy Dom Kultury przygotowuje integracyjne zabawy sportowe dla dzieci i rodziców na boisku sportowych przy ul. Leszczyńskiego.

Zgłoś projekt na Szwederowie

Do 15 lipca miasto czeka na nowe pomysły mieszkańców w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. W sumie oddano w ręce bydgoszczan 16 milionów złotych.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie bydgoszcz.pl/bbo .

Zgłaszając pomysł nie trzeba ograniczać się tylko do jednego pomysłu! Do wyboru są trzy rodzaje projektów – wszystkie znane z poprzedniej edycji: duże zadania ponadosiedlowe, projekty na wybranych osiedlach oraz małe projekty społeczne. Na uatrakcyjnienie Szwederowa mieszkańcy mają do wydania ponad 715 tysięcy złotych.

Źródło: UM Bydgoszcz
Fot. Bydgoszcz.pl