ZUS. Ostatnie dwa tygodnie na wyprawkę szkolną. Gdzie na Warmii i Mazurach złożono najwięcej wniosków?

ZUS. Ostatnie dwa tygodnie na wyprawkę szkolną. Gdzie na Warmii i Mazurach złożono najwięcej wniosków?
Fot. ZUS

Rodzicu, sprawdź czy złożyłeś wniosek o świadczenie „Dobry Start”. Jeśli nie – to ostatni dzwonek na otrzymanie pieniędzy na wyprawkę szkolną. Elektroniczny wniosek do ZUS można wysłać do końca listopada. Jeśli się spóźnisz – pieniądze przepadną.

ZUS wypłacił ponad 1 mld 357 mln zł w ramach wyprawki szkolnej. W województwie warmińsko-mazurskim wypłacono już ponad 117 tys. świadczeń na kwotę niemalże 49 mln zł. Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku o świadczenie 300 plus, mają czas tylko do końca listopada.

– Większość rodziców i opiekunów nie tylko złożyło wnioski o świadczenie „Dobry Start”, ale też otrzymało pieniądze na swoje rachunki bankowe. Natomiast, jeśli nie jesteśmy pewni, czy faktycznie w tym roku przesyłaliśmy elektroniczny dokument do ZUS o to świadczenie, warto to sprawdzić. Wystarczy wejść na swój profil na PUE ZUS i w zakładce „Dobry Start” sprawdzić listę obsłużonych wniosków. Jeśli znajduje się tam wniosek na rok szkolny 2023/2024 i ma on status „obsłużony”, to znaczy, że skorzystaliśmy ze świadczenia. Jeśli natomiast nie ma tam takiej pozycji, to najwyższa pora go wysłać, by otrzymać pieniądze na dziecko – podpowiada Wojciech Dyląg z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie z programu „Dobry Start” przysługuje raz w roku na uczniów do 20. roku życia, a jeśli mają orzeczoną niepełnosprawność to do ukończenia 24. roku życia. 300 zł nie przysługuje na dzieci uczące się w zerówkach, ani dla studentów, nawet jeśli są w wieku uprawniającym do świadczenia.

Wnioski o świadczenie 300 plus można złożyć wyłącznie online przez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną, czy portal Emp@tia. – Jeśli ktoś złoży wniosek w listopadzie, to musi się liczyć z tym, że pieniądze może otrzymać nawet w przyszłym roku. ZUS wypłaca świadczenie w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami – dodaje W. Dyląg.

DANE WG POWIATÓW

Świadczenie dobry start za okres od 01.07.2023
Województwo/powiat Liczba złożonych wniosków Kwota wypłaconych świadczeń
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 117 603 48 960 450,00
BARTOSZYCKI 4 400 1 807 650,00
BRANIEWSKI 3 056 1 270 200,00
DZIAŁDOWSKI 5 553 2 379 450,00
ELBLĄG – miasto 8 723 3 471 600,00
ELBLĄSKI 5 265 2 176 500,00
EŁCKI 7 807 3 295 200,00
GIŻYCKI 4 492 1 859 700,00
GOŁDAPSKI 2 168 952 200,00
IŁAWSKI 8 588 3 641 850,00
KĘTRZYŃSKI 4 718 1 958 700,00
LIDZBARSKI 3 272 1 345 500,00
MRĄGOWSKI 3 940 1 644 150,00
NIDZICKI 2 547 1 093 800,00
NOWOMIEJSKI 4 033 1 776 000,00
OLECKI 2 809 1 241 250,00
OLSZTYN – MIASTO 14 362 5 691 900,00
OLSZTYŃSKI 11 366 4 725 600,00
OSTRÓDZKI 8 865 3 733 050,00
PISKI 4 218 1 789 800,00
SZCZYCIEŃSKI 5 788 2 441 550,00
WĘGORZEWSKI 1 633 664 800,00
Wojciech Dyląg
Print Friendly, PDF & Email