Ostatni dzwonek na wniosek o „300 plus”

Ostatni dzwonek na wniosek o „300 plus”
Fot. nadesłane

Do tej pory rodzice i opiekunowie dzieci z naszego województwa złożyli prawie 217 tys. wniosków o  wyprawkę szkolną z programu „Dobry start”. Łączna kwota wypłaconego wsparcia przekroczyła 92 mln zł. Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku, powinny się pośpieszyć. Mają czas tylko do końca listopada.

Wsparcie w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko, aż do ukończenia przez nie 20 lub 24 roku życia, jeśli ma ono orzeczenie o niepełnosprawności. Jego celem jest zakup niezbędnych materiałów do nauki.

Wniosek o świadczenie „300 plus” można złożyć tylko elektronicznie: przez aplikację mobilną mZUS, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia bądź przez bankowość internetową. Pieniądze z programu „Dobry Start” są wypłacane jedynie na rachunek bankowy podany we wniosku.

Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku o środki na wyprawkę szkolną mają czas tylko do 30 listopada. Aby to zrobić niezbędny jest dowód osobisty, numer rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone świadczenie, adres mailowy, a także orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli takie jest wystawione. Konieczny jest również PESEL dziecka oraz nazwa i adres szkoły do której uczęszcza. Jeżeli rodzic czy opiekun złoży wniosek listopadzie, pieniądze trafią na konto najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy.

Krzysztof Cieszyński
Print Friendly, PDF & Email