Zielono-czerwone pasy na ulicach przy gdańskich szkołach. Dla większego bezpieczeństwa

Zielono-czerwone pasy na ulicach przy gdańskich szkołach. Dla większego bezpieczeństwa
Fot. Piotr Wittman

Wakacje powoli dobiegają końca. Kończą się też przygotowania do nowego roku szkolnego. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w sierpniu prowadził prace, w ramach których zostało odmalowane i uzupełnione oznakowanie przy placówkach edukacyjnych. Nowością są zielono-czerwone pasy malowane przy przejściach dla pieszych oraz napisy „Szkoła”. Wszystko po to, by były one widoczne z daleka i skłaniały kierowców do zachowania szczególnej ostrożności.

Nowe oznakowanie przy 77 szkołach

Malowanie nowych znaków poziomych zainaugurowano jeszcze przed wakacjami. W czerwcu pierwsze znaki pojawiły się przy Szkole Podstawowej nr 42 przy ul. Czajkowskiego. W sierpniu namalowane zostały kolejne pasy oraz napisy „SZKOŁA” przy innych placówkach. W sumie nowe oznakowanie zostało wykonane przy 77 szkołach w wybranych lokalizacjach.

– To jeden z elementów, który ma jeszcze bardziej zachęcić najmłodszych do tego, żeby korzystać z roweru przy dojazdach do szkoły. W Gdańsku od 2019 roku realizujemy audyty bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych przy obiektach szkolnych. Sukcesywnie wprowadzamy rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo, które są odpowiedzią na te badania  – mówi Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych.  

Audyt umożliwił określenie podstawowych standardów bezpieczeństwa w zakresie wyposażenia dróg dojścia i dojazdu uczniów do szkół. Pojawiły się w nim również zalecenia z zakresu inżynierii ruchu i oznakowania dla konkretnych lokalizacji, które pozwolą na podniesienie bezpieczeństwa ruchu przy szkołach. Bazując na doświadczeniach z Danii, Holandii oraz Włoch zdecydowano się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa przy szkołach, przy których dotychczasowe elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego wymagały uzupełnienia. Stąd do istniejących znaków pionowych T-27 tzw. „agatek” oraz tablic radarowych informujących o prędkości pojazdów dokładane są dodatkowe elementy jednolite dla całego miasta – zielono-czerwone pasy wraz z napisami „SZKOŁA”.

Dlaczego zielono-czerwone pasy?

Kluczowa w projekcie przyszkolnych oznakowań była dostrzegalności z poziomu kierowcy. Stąd też kolory, które mają „rzucać się w oczy” kierowcom i odróżniać się od tradycyjnie stosowanych znaków poziomych barwy białej. Przyjęta została przy tym forma analogiczna do znaku poziomego p-10 „przejście dla pieszych”, czyli popularna „zebra”. Oznakowanie jest identyczne przy każdej z 77 szkół. Dzięki temu ma zwiększyć się świadomość kierowców, którzy widząc zielono-czerwone pasy zorientują się, że znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. Warto podkreślić również fakt, że nowe oznakowanie wykonane zostanie w technice strukturalnej grubowarstwowej chemoutwardzalnej. Dzięki niemu kierowca nie tylko zobaczy nowe oznakowanie, ale również „usłyszy” je pod kołami swojego pojazdu.

Istniejące oznakowanie odświeżone

W ramach przygotowań do nowego roku szkolnego już tradycyjnie w sierpniu odmalowane zostało  oznakowanie poziome przejść dla pieszych w rejonie placówek oświatowych. Oczyszczone zostały  również znaki pionowe „przejście dla pieszych” oraz „agatki”.

Print Friendly, PDF & Email