Katowice: Dzień otwarty nowego biura Fundacji ISKIERKA

Katowice: Dzień otwarty nowego biura Fundacji ISKIERKA
Fot. K. Kalkowski / UM Katowice

Uroczyste przecięcie wstęgi i można działać na rzecz dzieci i młodzieży. 19 kwietnia otwarto siedzibę nowego biura Fundacji ISKIERKA w Katowicach, które mieści się przy ul. Dębowej 3. Nowe projekty Fundacji ISKIEKA będą się rodziły w stolicy województwa śląskiego.

– W Katowicach aktywnie pomagamy organizacjom pożytku publicznego, bo dzięki nim pomoc otrzymują osoby, które naprawdę tego potrzebują. Fundacja ISKIERKA pomaga szczególnej grupie – dzieciom z chorobą nowotworową leczącym się między innymi w Katowicach, obejmując je wsparciem finansowym, psychologicznym i społecznym – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Od piątku (19 kwietnia) nowe projekty i pomysły rodzą się właśnie w stolicy województwa śląskiego. Zapoczątkowało to oficjalne przecięcie wstęgi, w którym udział wzięli przedstawiciele fundacji i miasta.

– To jest zupełnie nowe miejsce natomiast działania, którymi się zajmujemy wciąż będą takie same – koncentrujemy się na pomocy rodzinom, w których najmłodsi członkowie zmagają się z nowotworem. Wspieramy dzieci, które leczą się w Katowicach, Zabrzu, Rzeszowie i Warszawie. W sumie mamy ponad 700 podopiecznych, z czego ponad 100 przebywa w szpitalach. Natomiast wsparcie z naszej strony mocno wykracza poza szpitalne sale. Towarzyszymy w całym procesie dochodzenia do zdrowia – także w takich aspektach jak dieta, psycholog, arteterapia czy inne zajęcia zewnętrzne. To jest wiedza, sprzęt, leki oraz szerokorozumiane wsparcie. Są rodziny, które są z nami już 18 lat – mówi Jolanta Czernicka-Siwecka, prezes Fundacji ISKIERKA

W uroczystości udział wzięli także goście specjalni. Wśród nich znaleźli się podopieczni fundacji wraz z rodzinami, jej przyjaciele, przedstawiciele wspierających instytucji oraz firm, darczyńców, personelu medycznego i wolontariuszy.

Nowa siedziba fundacji mieści się przy ul. Dębowej 3. To 135 metrowy lokal wynajęty na preferencyjnych warunkach stosowanych dla NGO na działalność statutową non profit. Umowa najmu została zawarta 16 listopada ubiegłego roku. Następnie Fundacja ISKIERKA przystąpiła do dostosowania lokalu do własnych potrzeb.

– To jak cenna i ważna jest Wasza pomoc i jak dużo wnosi ona w życie waszych podopiecznych i ich rodzin najlepiej świadczy to ile osób jest tu dzisiaj razem z wami. Kiedy człowiekowi osuwa się grunt spod nóg najważniejsze jest to, aby obok był człowiek życzliwy, przyjazny i czuły. Wy wszystkie te cechy posiadacie. Bardzo się cieszymy z tego, że skorzystaliście z gościnności miasta Katowice – mówił po przecięciu wstęgi Jarosław Makowski, wiceprezydent Katowic.

Fundacja ISKIERKA jest organizacją pożytku publicznego zajmującą się od 2006 roku budowaniem systemów wsparcia finansowego, psychologicznego i społecznego dla dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin. Fundacja opiekuje się ponad 700 dziećmi leczącymi się głównie w specjalistycznych ośrodkach w Katowicach, Zabrzu i Rzeszowie. Realizuje projekty ogólnopolskie  i prowadzi pomoc finansową dla dzieci leczonych również w innych ośrodkach w kraju i za granicą.

UM Katowice
Print Friendly, PDF & Email